Mnohá řešení v bytě často nabízí nejen řadu argumentů pro změnu, ale také proti. A otázka propojení toalety s koupelnou není v tomto směru výjimkou.

Co se jeví (ne)výhodně

O propojení WC s koupelnou se často uvažuje v případě, když chcete získat trochu prostoru navíc, odstraněním příčky mezi dvěma místnostmi. Také si tím usnadníte hygienu, všechno bude po ruce, nikam netřeba přecházet. A ještě si zjednodušíte úklid. Problém nevzniká ani při zařizování jednoho prostoru z pohledu designu.
Na druhou stranu zablokujete během použití vany či sprchy nebo při čtení na míse celou místnost pro ostatní osoby v bytě.


A co předpisy

Umístění WC v bytě řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy – 2004, včetně změn, a vyhláška 268/2009 O technických požadavcích na stavby, včetně novel. V normě se například dočtete, že jeden záchod může být v koupelně v malých bytech s 1 až 2 obytnými místnostmi. Nebo naopak ve větších bytech a rodinných domech, kde jsou záchody dva a jeden z nich se nachází v samostatné místnosti.

Povinnost, nebo doporučení?

Normy obecně nejsou závazné, vnímají se jako doporučení, aby si každý lidově řečeno nedělal, co chce. Avšak existují výjimky potvrzující pravidlo. „Závazné jsou jen ty nebo jejich části, které se uvádí ve vyhláškách. Norma se také stává závaznou, jestliže je jmenovitě uvedena:

  • v dokumentaci, která slouží jako podklad pro smlouvu na řešení stavby,
  • ve smlouvě o díle,
  • ve stavebním povolení nebo závazném vyjádření neopomenutelných účastníků řízení (například vodáren, plynáren a podobně) jako podmínka pro dodávku média,“ uvádí Zdeněk Žabička, autorizovaný inženýr.

Jiná omezení

Do cesty vašeho záměru se můžou postavit ještě nosné konstrukce. Obecně platí, že zásah do nich byste měli konzultovat se statikem, třeba zjistíte, že to opravdu nepůjde. A kdyby šlo, potřebujete rovněž stavební povolení.
Další zádrhel nezřídka představují stoupačky. U rekonstrukce koupelny v bytě je pravděpodobnost, že budete moci hýbat s hlavními svislými rozvody, na které se váže umístění mísy, poměrně malá.

Nemusí vše zůstat při starém

Pokud nakonec zůstanete u samostatného WC, můžete ho i tak vylepšit. Ušetřit místo pomůže závěsný klozet, ušetřit peníze za vodu zase úsporné splachování. Vstříc lepší hygieně se dá pomocí bidetové spršky. A někdy je možné přidat i malé umývátko.