Již posedmé dávali čtenáři Reader´s Digest Výběru najevo svou přízeň značkám v různých kategoriích napříč trhem. Podruhé se v České republice hodnotila kategorie Pračka, myčka, sušička a podruhé Autor: archiv suverénně zvítězila značka Whirlpool. Ocenění převzala Lucie Klabanová z marketingového oddělení Whirlpool CR z rukou generálního ředitele Reader´s Digest Výběr Česká republika Martina Slavíka. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 8. března 2007 v reprezentativních prostorách Kaunicova paláce v Panské ulici v Praze.

Průzkum proběhl loni na podzim, kdy společnost Reader’s Digest dotazníkovou metodou s otevřenými otázkami zkoumala zájem spotřebitelů, kteří si vybírali značku domácích spotřebičů podle obecné povědomosti, důvěryhodnosti, ale samozřejmě i podle funkčních vlastností spotřebičů, servisu, vzhledu i ceny. Respondenti byli vybráni z databáze tak, aby odpovídali populačnímu profilu České republiky s tím, že věková kategorie do 18 let nebyla zastoupena. Bylo rozesláno 13.500 dotazníků.

Průzkum probíhal současně v patnácti zemích Evropy (Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie). Dotazníky byly totožné, až na 10 lokálních kategorií, které si každá země určila sama. Celkem se průzkumu v Evropě zúčastnilo 44.679 respondentů.