Výpravná publikace „BRICK“, vydávaná po každém ročníku soutěže, je od počátku trvalou formou prezentace nominovaných a oceněných staveb. Názorně na nich ukazuje, jak skvělým inovačním materiálem, od pálených tvárnic přes střešní tašky až po dlažební kostky, může cihla v dnešní architektuře být. I architekti cihlových staveb z České republiky mají jedinečnou možnost přihlásit svá díla do této prestižní mezinárodní soutěže.

Díky vynikajícím publicistům, kteří se zabývají architekturou v mezinárodním měřítku a mnozí z nich tyto inovační projekty navštěvují a píší o nich, získává čtenář dokonalý obraz o koncepci těchto projektů, o originalitě jejich autorů i řešení mnohdy nezvyklých a atraktivních detailů.

Stavby pro Wienerberger Brick Award 2016 je možné přihlásit do 31. března 2015. Poté mezinárodní porota vybere stavby nominované k ocenění, z nich stavby oceněné v jednotlivých kategoriích a stavbu vítěznou.

Pro vítěze Brick Award (vč. vítěze kategorie) je připraveno 7000 Euro, pro vítěze jednotlivých (4) kategorií je připraveno 5000 Euro.

Práce na přípravě publikace „Brick´16“ začnou na podzim 2015, na jaře 2016 bude publikace vydána.

Jak stavby do soutěže přihlásit?

Elektronicky na www.brickaward.com/submission/ nejpozději do 31. března 2015. Krátkou informaci o tom, že jste se zaregistrovali, společně s jednou fotografií objektu, je třeba zaslat na e-mail: komunikace.pr@volny.cz. Ke každé přihlašované stavbě je třeba zaslat alespoň 3 fotografie stavby a informaci o projektu a jeho autorovi. Je možné přiložit i další dodatečné informace, vč. např. novinových článků apod.

Soutěžní kategorie:

  • rodinné a bytové domy
  • veřejně a sociálně prospěšné stavby, řešení veřejných prostor
  • revitalizované objekty sloužící „novému účelu", kreativní a inspirující příklady rekonstrukcí cihlových staveb
  • urbanistické začlenění stavby (při stávajícím trendu urbanizace bojujícím s nedostatkem prostoru) přinášející inovativní řešení respektující stávající situaci a okolí stavby
  • udržitelný rozvoj (řešení odpovědná vůči životnímu prostředí, efektivně využívající energie a jejich zdroje, využití místních zdrojů, charakter a kvalita stavby, její světelné podmínky apod.)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit konečné kategorie dle předložených projektů.