WORKSHOP 2006 se bude konat ve dnech 20. - 24. února 2006 v prostorách Fakulty stavební a Fakulty architektury, Thákurova 7, Praha 6.

Program semináře WORKSHOP 2006 (Přeběžné znění)Pondělí 20. února 2006

09.00 – 12.00 Čas k vyvěšení posterů ze všech tematických okruhů na panely v atriu

12.00 – 14.00 Volná prohlídka posterů

14.00 – 16.30 Zahájení Workshopu 2006 (posluchárna B 286 na stavební fakultě)

* Úvodní slovo rektora ČVUT

* Pracovní jednání:

- vyzvaná vystoupení

- diskuze k vyzvaným vystoupením a příspěvky z pléna

16.30 – 18.00

* Prohlídka posterů s diskusí za účasti autorů

* Komisionální hodnocení posterových příspěvků v rámci IGS

* Výběr a doporučení vhodných posterových příspěvků pro transferové účely

Úterý 21. února 2006

08.00 – 09.00 Volná prohlídka posterů

09.00 – 10.30 Prohlídka posterů s diskusí za účasti autorů

10.30 – 18.00 Volná prohlídka

V průběhu dne pokračování hodnocení posterových příspěvků, jejich výběru a doporučení pro transferové účely.

Středa 22. února a čtvrtek 23. února 2006

08.00 – 18.00 Volná prohlídka posterůPátek 24. února 2006

08.00 – 12.00 Volná prohlídka posterů

12.00 – 14.00 Sejmutí posterů autory nebo jimi pověřenými pracovníky (neodstraněné postery nebudou vráceny).

Program ještě může být podle potřeby upraven Více informací na http://workshop.cvut.cz/2006

Zdroj: České vysoké učení technické, Praha