Wüstenrot hypoteční banka připravila pro zájemce o hypoteční úvěr Vánoční balíček, který mile překvapí. Jeho základem je snížení základní, pětileté úrokové sazby Hypotéky Wüstenrot z dosavadních 4,95 % na 4,80 %. Na hypotečním úvěru ve výši 1 milionu korun tak klienti banky při třicetileté splatnosti ušetří ročně 1.104 Kč a bude jim pro splácení úvěru stačit jen necelých 5.400 Kč měsíčně. V této částce už jsou zahrnuty i poplatky za správu úvěru. V rámci Vánočního balíčku se nabízí také hypoteční úvěr s jednoletou sazbou pouhých 2,95 %. Klient, který zvolí tuto sazbu, bude u milionového úvěru splácet v prvním roce jen 4.450 Kč měsíčně, a to včetně poplatku za správu úvěru. U tohoto úvěru nyní WHB umožňuje splatit po uplynutí roční fixace celý úvěr či jeho část bez smluvních pokut. A k tomu je uživatelům jednoroční sazby dána i možnost, aby se už v průběhu platnosti této sazby rozhodli pro případný přechod na sazbu pětiletou, tj. na současných 4,80 %. Tím si, vzhledem k neurčitosti vývoje budoucího vývoje tržních úrokových sazeb, zajistí minimálně na dalších pět let jistotu svých budoucích výdajů. Všechny úrokové sazby jsou garantované a jednotné pro všechny zájemce o hypoteční úvěr, kteří splní kritéria platební schopnosti. A ta nejsou nijak náročná. U Hypotéky Wüstenrot (úrok s pětiletou fixací) postačí zaměstnanecké rodině s jedním dítětem čisté měsíční příjmy už od 19.000 Kč. Atraktivitu Vánočního balíčku WHB podtrhuje zvláštní nabídka expresního vyřízení žádosti o hypoteční úvěr, které je až do konce roku zdarma. Bližší podrobnosti o Vánočním balíčku Wüstenrot hypoteční banky naleznete na www.wuestenrot.cz -WÜSTENROT-