Areál Havlíčkových sadů v Praze 2, kde se nachází řada zajímavých historických památek, postupně ožívá. na začátku srpna zde byla dokončena rekonstrukce největší budovy v parku, vily Grébovka, rezidence Ceeli Institutu o.p.s. Ten je výhradním investorem celé rekonstrukce a spolupracuje s městskou částí Praha 2 a Národním památkovým ústavem na modernizaci celého areálu. Rekonstrukci vily Grébovka a přilehlých částí provedla Skanska CZ po etapách od roku 2003 do června 2007.

„Exteriér vily Grébovka jsme zrekonstruovali dle původní podoby, interiér byl ve spolupráci s památkáři modernizován pro potřeby školicího centra, nicméně bez podstatných změn oproti původnímu uspořádání. Rekonstrukce domu byla rozdělená do několika etap tak, aby se nenarušil chod vzdělávacího institutu. Současně byla v maximální možné míře zachována rekreační funkce parku,“ uvádí projektový manažer František Mareš ze společnosti Skanska CZ.

Během rekonstrukce byly restaurátorsky ošetřeny a navráceny do původní podoby malby a sgrafita vlysu korunní římsy, malby v nikách na východní a západní části fasády, kamenné a zděné prvky a kovové zdobné mříže zábradlí teras a balkónů. Rekonstruovány byly pouze ty prvky, kde se dochoval originál nebo detailní archívní dokumentace. Ostatní části byly navrženy v soudobém jednoduchém pojetí s důrazem na perfektní detail. „V dispozičním řešení jsou pokud možno respektovány původní prostory doložené archívní dokumentací a fasáda objektu je v maximální možné míře navrácena do původního stavu,“ říká architekt Michal Hron ze společnosti Design Arcom.

Dvoupatrová vila Grébovka ve stylu italské renesance vznikla v letech 1871-88 jako letní sídlo průmyslníka Moritze Gröbeho. Autorem projektu byl Antonín Barvitius, interiéry navrhl Josef Schulz. Fasádu pod střechou budovy zdobí pás fresek s motivy dětí, v přízemí domu se nachází prostorná terasa spojená dvouramenným schodištěm s vinicí. Z přízemní terasy se nabízí neopakovatelný výhled na jižní část Prahy. Okolí vily tvoří rozlehlý anglický park.

V roce 1905 vilu i okolní stavby odkoupila vinohradská obec. Bombardování v zimě 1945 a následný požár stavbu značně poničily, roku 1952 byla opravena a sloužila jako Dům pionýrů a mládeže. Úpravy v socrealistickém stylu nebraly zřetel na historickou hodnotu architektury, naštěstí se v archivech částečně dochovaly Schulzovy a Barvitiovy původní plány.

V současnosti jsou objekty ve správě městské části Praha 2. V roce 2001 vyhrála výběrové řízení na kompletní rekonstrukci a využívání objektu Vily Gröbovka a Dolní Landhausky obecně prospěšná společnost CEELI Institut, o.p.s. 1. etapa rekonstrukce byla zahájena v první polovině roku 2003, nejprve v přízemí a v roce 2004 i v prvním patře. Renovovaná část objektu je využita jako vzdělávací centrum pro soudce, právníky a právní reformátory ze zemí celého světa. „Vila Gröbovka bude jakožto sídlo CEELI Institutu využita k práci v oblasti obecného prospěchu, lidské důstojnosti a k upevnění základů společnosti prosazováním norem právního státu,“ řiká Michael Diedring, výkonný ředitel CEELI Institutu. „Jsme nesmírně potěšeni partnerstvím, které jsme si vybudovali s Úřadem městské části Praha 2 a který nám umožňuje tuto historickou památku využívat, a jsme velmi spokojeni s výsledky odvedené práce firem Skanska a Design Arcom.“

Celková obnova areálu Havlíčkových sadů začala opravou Viničního altánu v roce 2002. Pro veřejnost byl rekonstruovaný Viniční altán otevřen v červenci 2004. Dnes nabízí posezení v restauraci s ochutnávkou vín z přilehlé vinice Grébovka, a pořádání svatebních obřadů a nejrůznějších společenských událostí.

Základní údajeNázev: Rekonstrukce vily GrébovkaLokalita: Havlíčkovy sady, Praha 2Investor: CEELI InstitutZhotovitel: Skanska CZ a.s.Architekt: Design Arcom, s.r.o. – Ing. arch. Hedvika Hronová, ing. arch. Michal Hron, autorská spolupráce ing. arch. Branka Čokorilo, Ing. arch. Stanislava Váchová

Zdroj: Skanska; foto: Skanska