Stavební spoření je dnes pro každého známou věcí. Mnozí z nás v něm vidí jednu z cest k získání vlastního bytu či domu. Jeho principem bylo a stále je měsíční ukládání předem zvolené částky na účastníkův účet u jedné z šesti stavebních spořitelen, které přispívají třemi až čtyřmi procenty ročně. Stát pak k naspořené částce v závěru roku ještě jednu čtvrtinu částky přidává (maximálně 4500). Po pěti letech spoření je celý cyklus ukončen. Pak je možné si peníze vybrat či využít velmi levného úvěru, který je poskytován pouze za účelem bydlení. Takovéto služby nám stavební spoření nabízí a někdy i mnohem více. V zahraničí již takováto forma spoření existuje bezmála sedmdesát let, u nás je však stále jakýmsi miminkem. Rok 1993 V roce 1993, bylo stavební spoření uzákoněno a stalo se jedním z nejdůležitějších pilířů podpory bytové výstavby. Rok 1997 Již v jeho polovině přesahoval počet uzavřených smluv o stavebním spoření dva milióny a v jeho závěru ještě vzrostl. Důležité je podotknout, že v roce 1996 byl přírůstek nových klientů však daleko větší. Rok 1997 byl považován za tzv. rok zlomový, kdy při nižším náboru nových klientů se masověji začali čerpat překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Na podporu stavebního spoření (pro uvedený rok) byla státním rozpočtem vyčleněna částka ve výši 4,3 mld. Kč. Též v této době přišel státní rozpočet s novým návrhem, aby se splátky úroků z úvěrů bylo možno ze stavebního spoření a z hypotečních bylo možno odčítat z daňového základu. Tento návrh byl schválen počátkem roku 1998. Rok 1998 Jak již bylo uvedeno, svým počátkem přinesl schválení návrhu splácení splátek odčítáním z daňového základu. Tento návrh však byl schválen ve velmi syrové podobě, stále je co vybrušovat. Rok 1999 Co nám přinese tento rok , rok magických devítek, je zatím ve hvězdách.