• Nosná konstrukce

Obvykle železobeton, případně profilovaný plech na ocelových nosnících, dřevěné konstrukce se příliš často nepoužívají, resp. pro méně obvyklé dvouplášťové střechy.

  • Spádová vrstva

Nutná pro odvodnění střechy, řeší se buď vyspádováním nosné konstrukce (resp. vymodelováním spádu z lehkého betonu), nebo je spádována tepelná izolace.

  • Parotěsnicí vrstva

Zvyšuje hydroizolační střešní skladby. Musí být odvodněná a ve sklonu. Parotěsnicí vrstvu tvoří asfaltové pásy z modifikovaného nebo z oxidovaného asfaltu, případně fólie lehkého typu.

  • Drenážní vrstva

Nachází se mezi parotěsnicí vrstvou a tepelněizolačními deskami, může a nemusí se použít, zajišťuje spolehlivý odtok vody po pojistné vodotěsnicí vrstvě.

  • Tepelněizolační vrstva

Funkce je jasná – zajištění dostatečné tepelné izolace. Používá se polystyren, desky z minerálních vláken nebo z modifikované fenolické pěny (PIR).

  • Vodotěsnicí vrstva

Zabraňuje průniku vody do konstrukce střechy, používají se asfaltové pásy nebo fólie z měkčeného PVC. * CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 8/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225**