Tam, kde se nyní nachází sady Husitské revoluce v Čakovicích, se dříve nacházela náves s rybníkem. Během první republiky však byl rybník vysušen a prostor se přeměnil na park. Během dobových stavebních úprav došlo také ke stržení domů lemujících původní rybník.

Pozůstatky střech těchto domů jste mohli vidět až do počátku rekonstrukce v letech 2019 až 2020. Autorem rekonstrukce se stal krajinářský ateliér Land05 pod vedením ing. Martiny Forejtové. SKULL studio řešilo obvodové zdi na hranici parku. A výsledek? Sochařsko-architektonický monument, který se jmenuje s nadsázkou „Supersoučasný prvek“.

Revitalizace Husova parku v Praze 9 Revitalizace Husova parku v Praze 9 Autor: Bet Orten, www.betorten.com

Historie místa byla zachována

Celá realizace se týkala tématu proměny. Po původní návsi v prostoru zbyly kontury původních střech vepsané do zbytku obvodových zdí. Motiv času je základem podoby reliéfu, který vystupuje z cihlové stěny. Jde o vzpomínku na to, co už není.

Stěna dokáže čistit okolní vzduch

Aby došlo ke kontrastu s tradičním konstrukčním materiálem, byla stěna opatřena nanotechnologickým transparentním materiálem, který díky své fotokatalitické účinnosti čistí okolní vzduch. Povrch zdi byl napuštěn oxidem titaničitým, který spolu s UV zářením zlikviduje až několik kg škodlivin ročně (na ploše 1 metru čtverečního). Tato technologie byla vyvinuta českými vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

V blízkosti zdi je vodní prvek dle návrhu ateliéru XTOPIX, jehož tmavá hladina připomíná barvu dna původního rybníka.

Zdroj: linka.news, S K U L L studio