Bytové projekty dnes představují z hlediska investic jednu z nejzajímavějších příležitostí. Články, které na stránkách časopisu Tvůj dům denně nalézáte, především pak v sekci Bydlení jednoznačně ukazují k tomu, že bytové projekty jsou v současnosti jedním z atraktivních architektonických zadání. Ano, byty se staví, a to nejen v hlavním městě, ale i v regionech. Pokračujeme tedy v našem volném seriálu Z regionů. Dnes se podíváme na sever Čech, konkrétně do Liberce, kde architektonický ateliér Artikl navrhl a realizoval obytný soubor Tyršova. Koncepce areálu Bytový projekt Tyršova vycházel z konfigurace terénu daného území, charakteru a typu okolní zástavby, z konkrétních podmínek staveniště a z požadavků a programu investora. Obytný blok se nachází mezi ulicemi Tyršova a Humpolecká v Liberci. Jedná se o téměř rovinné pozemky s výrazným terénním zlomem ve střední části. Celý obytný soubor je rozdělen do sedmi objektů. Při ulici Tyršova jsou objekty A1, A2, které jsou osazeny tak, aby držely uliční čáru se SPŠT a umožnily zachování aleje vzrostlých stromů. Kolmo k objektům A1, A2 jsou osazeny blok B1, který tvoří uliční čáru ulice Humpolecká a blok B2. Mezi těmito bloky tak vznikají obytné dvory. K ulici Sadová je obytný soubor uzavřen třemi bodovými objekty C1, C2 a C3, umístěnými tak, aby nebyl narušen ráz vilové zástavby ulice Sadová. Celý soubor je z důvodu osvětlení, oslunění a provětrání do své východní strany otevřen. Všechny objekty včetně pobytových dvorů jsou výškově 1. NP osazeny na úroveň ulice Tyršova. Vstup do souboru a k jednotlivým objektům je průchody z ulice Tyršova a Humpolecká a to z větší části obytným vnitroblokem. Z ulice Humpolecká je zároveň ve východní části pozemku vjezd po rampě do suterénu s hromadným parkingem. Suterén se nachází pod všemi objekty a pod jihovýchodním vnitroblokem a je z části hloubený a z části stavěný na nižší části současného terénu. Při ulici Tyršova jsou umístěna šikmá venkovní stání. Přístupy do všech částí souboru a objektů jsou řešeny bezbariérově. Domy navržené v souboru mají od úrovně 1. NP bytovou funkci, kromě částí A1 a A2, kde je v parteru umístěna občanská a domovní vybavenost. Jednotlivé objekty jsou řešeny jako pavlačové s venkovními schodišti a s odcloněním pavlačí od nepříznivých povětrnostních vlivů. Všechny obytné místnosti jsou důsledně orientovány na jihovýchodní až jihozápadní stranu, na severozápad a severovýchod jsou orientovány pavlače, sociální zařízení, kuchyně a pracovny. Bytová skladba souboru je ve středním plošném standardu v kategorii 1 + 1 až 1 + 4. Vzhledem k pavlačovému charakteru domů má každý byt vlastní zádveří a komoru nebo šatnu. Přízemní byty v objektech B1 a B2 jsou přístupné do dvorů s vlastní předzahrádkou. Dvory jsou řešeny jako pobytové, oddychové se stávající vzrostlou zelení a se zelení mobilní. Celý suterén je vyhrazen pro hromadný parking a v části C1, C2 a C3 pro domovní vybavenost a pro technické zázemí objektů. Architektonicky a kompozičně je soubor rozčleněn v souladu s jednotlivými objekty. Záměrem je vytvořit rozmanitý soubor tak, aby svou hmotou, formou a velikostí nekonkuroval okolní zástavbě. Objekty A1, A2, C1, C2 a C3 mají 5 nadzemních pater, kde páté podlaží je pojato jako uskočená střešní nástavba s byty vyšší kategorie a s terasami. Objekty B1 a B2 mají 6 NP s hmotovým odlehčením posledních dvou podlaží a se segmentovými střechami. Vyrovnání terénního rozdílu v ulici Humpolecká je řešeno betonovou opěrnou zdí a v ulici Sadová terénním svahováním. Materiálové řešení objektů vychází z dané stavební technologie a z charakteru okolní zástavby. Fasády jsou z omítaného zdiva s bohatším barevným řešením. Střešní nástavby A1, A2, C1, C2 a C3 a odlehčení 6 NP objektů B1 a B2 včetně střech jsou v kombinaci materiálů dřevo, barevný plech. Výplně všech otvorů jsou v hliníkových rámech, konstrukce a krytí pavlačí je v kombinaci materiálů pozinkovaný kov a sklo s výjimkou části B1 a B2, kde je z důvodu hmotového členění přesazena před pavlače omítaná maska. Všechny venkovní vertikální komunikace jsou kryty kovovým pláštěm tahokov. Konstrukce objektů je rozdělena do dvou částí. Úroveň 1. PP je řešena jako velkorozponový, železobetonový skelet s několika dilatačními celky. Konstrukce objektů je od úrovně 1 NP řešena v montovaném systému velkoplošných stěnových panelů s prefabrikovanými, filigránovými stropy. Konstrukce vnitřních, nenosných stěn a obvodových plášťů je z keramického, omítaného zdiva. O investicích mimo Prahu Zajímavé nejen pro realizaci tohoto bytového projektu je také realizátor stavby. Tyršovu stavěla akciová společnost INTERMA (vznikla v roce 1995 sloučením společnosti Interma spol. s r.o., která se od roku 1992 zabývala zejména velkoobchodem s hutním materiálem, se společností Industrial zóna spol. s r.o., jejímž předmětem činnosti od roku 1993 byla výhradně stavební výroba a stavebně montážní činnost, zejména v oblasti bytové výstavby). V průběhu roku 1996 kapitálově vstoupila do INTERMY a.s. společnost HOCHTIEF VSB a.s., která se odkoupením 50,1% akcií stala majoritním akcionářem. INTERMA se tímto krokem začlenila do jednoho z nejsilnějších stavebních holdingů v ČR. Je zajímavé, že po úspěšné realizaci bytových projektů Interma našla silného developera, který si byl vědom potenciálu mimopražského trhu. Architekti V roce 1989 založil tým architektů projekční kancelář Studio Artikl, která se zaměřuje na projekty občanských, kulturních, sportovních a bytových staveb a projekty interiérů. Kromě Studia Artikl vede každý samostatně od roku 1995 atelier architektonické tvorby na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci. Dnes Artikl tedy tvoří především Ing. arch. Filip Horatschke (1965) a Ing. arch. Jan Duda (1963). Ti také připravili projekt Tyršova. Artikl se zaměřuje především na projekty v regionu, jmenujme jejich zajímavé realizace: 1999: dostavba nového objektu INTERLANA, Liberec; rekonstrukce kina Jas na víceúčelové kulturní zařízení, Tanvald; Autosalon ŠKODA Autosport Kučera, Liberec; Nový objekt firmy JABLOTRON, Jablonec nad Nisou 2000: projekt rozhledny na hoře Smrk, Jizerské hory; Středisko ekologické výchovy, Vesec u Liberce; Stanice technické kontroly TKV s.r.o., Liberec; Přístavba Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou; rekonstrukce budovy F1 a výstavba Menzy TUL, Liberec; 2001: dostavba a rekonstrukce provozního zázemí Naivního divadla, Liberec; přístavba a rekonstrukce ZŠ Dobiášova, Liberec Lze předpokládat, že o tomto studiu ještě uslyšíme, pozornosti, které se dostlo jejich m