Palác Edison je zrekonstruovaná trafostanice Elektrických podniků hl. m. Prahy, která byla postavena podle návrhů architekta Františka Libry z roku 1926. Objekt je umístněn v centru města na nároží Jeruzalémské ulice a náměstí u kostela sv. Jindřicha. Nachází se na území Pražské památkové rezervace a byl postaven v roce 1928.

Vizualizace stavby paláce Edison Autor: archiv

Funkcionalistická pětipodlažní transformační stanice má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží (po přestavbě 6). Výrazná asymetrie uliční fasády připomíná dozvuky stylu Art-deco. Boční fasádě dominuje třípodlažní předsazená stěna s výrazným pásem ocelových oken, které dávají budově charakteristický funkcionalistický výraz. Předsazená fasáda sloužila k přirozenému větrání prostoru. Tento progresivní prvek řadí stavbu k jedné z prvních realizovaných budov s předsazenou fasádou s funkcí větrání a chlazení vnitřních prostor. Stavba byla navržena významným představitelem funkcionalistické architektury, což se projevuje kvalitou řešení budovy a jejich detailů. Stavbu lze považovat za významný doklad stavební kultury své doby i pro její specifickou podobu vyplývající z její původní funkce – trafostanice.

Palác Edison Autor: archiv

Stavba je ojedinělá i pro svoji polohu v centru Prahy, kde bychom výrobní a průmyslové stavby obdobné velikosti a významu dnes těžko hledali. Význam jakou elektrické energii a konkrétně i této trafostanici tehdejší společnost přikládala svědčí doplnění stavby avantgardní světelnou kinetickou plastikou sochaře Zdeňka Pešánka, která byla umístěna na severozápadním nároží boční fasády trafostanice. Replika plastiky je dnes umístěna ve Sbírkách Národní galerie (viz archivní foto).

Přestavba Současný projekt přestavby, s kterou se započalo v roce 2005, byl zpracován Prof. Ing. arch. Ladislavem Lábusem, který se podílel na významných projektech nové výstavby, ale také rekonstrukce – jako příklad je možno uvést rekonstrukci Paláce Langhans (pasli jsme mj. zde), která byla vyhlášena jako stavba roku 2003. Při rekonstrukci byla respektována stávající autenticita stavby v maximální možné míře, uplatnitelné pro nové využití.Vzhledem k hodnotě architektonických detailů i celé stavby se předpokládá uchovat všechny původní detaily a výrobky jako okna, zábradlí a dveře včetně jejich kování. Projekt přestavby byl zpracován pro umístění obchodů a služeb v přízemí, další patra mají mít administrativní charakter. Půdorys zrekonstruovaného přízemí je cca 13 x 23 m.

Současný stav po rekonstrukci Autor: archiv

Funkcionalistická stavba trafostanicePraha 1, Jeruzalémská uliceArchitekt: František Libra Postavena: 1926, rekonstruována: 2007Architektonický návrh přestavby: Prof. Ing. arch Ladislav Lábus

S použitím podkladů Paláce Edison -var-; repro: Palác Edison