V případě spolupráce s realitní kanceláří uzavíráme dvě smlouvy: nejprve smlouvu zprostředkovatelskou s kanceláří, a posléze smlouvu nájemní s nájemníkem, kterého realitní kancelář pro nás nalezne. Zprostředkovatelská smlouva Ve zprostředkovatelské smlouvě mezi námi (jako pronajímatelem bytu) a realitní kanceláří (jako zprostředkovatelem pronájmu) musí být uvedeny zejména některé náležitosti: nejprve musí být jednoznačně definována nemovitost, kterou chceme pronajmout a také by zde měly být uvedeny nabývací tituly (tedy listiny dokládající, že právě my jsme majitelé). Tedy například má být uvedeno, na základě jaké listiny jsme majitelé bytu – majiteli můžeme být například „podle listu vlastníka XY toho a toho katastrálního úřadu“ nebo „podle kupní smlouvy ze dne“ či „na základě darovací smlouvy ze dne…“ apod. Dále ve zprostředkovatelské smlouvě musí být uvedeno, jak dlouho a za jakých podmínek (za jakou cenu) a jakými prostředky bude realitní kancelář naši nemovitost nabízet. A také ve smlouvě nesmí samozřejmě chybět cena, kterou kanceláři za tyto služby zaplatíme, včetně způsobu splatnosti této ceny. Nájemní či podnájemní smlouva Realitní kancelář na základě námi dodaných údajů o sobě jako majiteli i o předmětném bytě sepíše nájemní či podnájemní smlouvu. Smlouva se nazývá „nájemní“ v případě bytu v osobním vlastnictví, podnájemní smlouva se sepisuje, pokud byt máme ve vlastnictví družstevním. Platby po podpisu nájemní smlouvy Odměna realitní kanceláře (provize) bývá většinou jeden měsíční nájem (tedy čistý nájem bez poplatku za služby). Provize je většinou splatná při podpisu nájemní smlouvy, která se vypracuje a poté s nájemníkem podepíše v realitní kanceláři. Tam a tehdy také nájemník složí k našim rukám jako majitelům pronajímané nemovitosti kauci (té se budeme věnovat příště!) a jeden nebo dva měsíční nájmy – dle dohody. Z těchto peněz se většinou platí provize realitní kanceláři. Provize pro realitní kancelář od pronajímatele je odměna za zprostředkovatelské služby k nájmu bytu či domu. To znamená na inzerci, pořízení výpisu z katastru nemovitostí, prohlídky bytu se zájemci, právní servis, sepsání nájemní či podnájemní smlouvy a předávacího protokolu s kontrolou stavu elektroměru, plynoměru a vodoměru. Za služby navíc se potom považují například asistence u zapojení plynoměru, opravy v bytě při nástupu nájemníka a podobně. -ag- Související články: Sami, nebo s realitní kanceláří Jaká je cena za nájem? Jak připravit pronájem bytu Chystáme se pronajmout byt