Platíte dosud složenky SIPO na poště v hotovosti?Od začátku října už tato služba nebude zadarmo. Souhrnná úhrada nájmu, elektřiny, plynu, pojistného nebo dalších pravidelných měsíčních poplatků teď vyjde na 8 Kč. Nevyplatí se vám proto začít využívat jiný způsob placení? SIPO, alias Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, dnes využívá přibližně 4,26 milionu obyvatel České republiky. Z toho celých 61 % (2,6 milionu) platí jeho složenkou v hotovosti na poštovní přepážce. Je tedy jasné, proč nedávné rozhodnutí České pošty o zpoplatnění této služby vyvolalo vlnu nevole. Od 1. října totiž bude muset prakticky každá čtvrtá domácnost sáhnout do kapsy o osm korun hlouběji. (Základní informace o SIPO, jeho možnostech a způsobu zřízení můžete najít v článku SIPO aneb Jak platit za nájem II.) Hlavním důvodem k nespokojenosti všech postižených klientů je fakt, že bezplatná úhrada složenkou SIPO na poště má u nás dlouholetou tradici a mnoho lidí proto ke zdražení nevidí jediný rozumný důvod. Všechno se tak svádí na hrabivost poštovních úředníků, kteří místo toho, aby zlepšovali své služby, jen tahají více peněz z našich peněženek. Toto opatření se navíc ve velké míře dotkne lidí v důchodovém věku, kteří většinou nemají peněz nazbyt a každá, byť nevelká položka je pro ně nepříjemným vydáním. A především, většinou se nestačí přizpůsobovat tlaku moderních technologií. To znamená, že založení bankovního účtu, natož pak placení pomocí telefonického nebo dokonce internetového bankovnictví, je pro ně nejen příliš nákladné, ale jednoduše prakticky neproveditelné. Česká pošta však svůj krok obhajuje několika argumenty. Za prvé chce díky tomuto opatření snížit objemy hotových peněz, které každodenně procházejí poštovními pobočkami. Manipulace s hotovostí je totiž v porovnání s bezhotovostními převody drahá, vyžaduje více pracovní síly a větší náklady na ochranu peněz. Zpoplatnění SIPa by tak mělo být součástí většího projektu, v jehož rámci se bude pošta také snažit snížit objemy důchodů vyplácených v hotovosti apod. Dalším důvodem je skutečnost, že placení SIPa dosud musela pošta dotovat z vlastních prostředků a chce nyní tyto své náklady snížit. Přesto tvrdí, že i za situace, kdy bude stát hotovostní platba složenkou SIPO 8 Kč, neuhradí tato suma celé náklady, které na ni musí být vynaloženy. Nechtěně tak nechává ve vzduchu viset otázku, co se stane, až bude chtít po klientech zaplatit celé náklady…. Potom by se platba za SIPO pravděpodobně vyhoupla až někam na úroveň poplatků za klasické složenky (neboli poštovní poukázky). V případě poštovní poukázky typu A, prostřednictvím které se nejčastěji platí úhrady za elektřinu, plyn, kabelovou televizi a další služby spojené s bydlením, dnes za platbu jednou takovouto složenkou zaplatíte 12 Kč (při platbě do 200 Kč), 20 Kč (při platbě od 200 do 5.000 Kč), nebo 30 Kč (při platbě nad 5.000 Kč). Jak nahradit SIPO? Možností máte hned několik. Některé jsou možná o něco dražší, než kdybyste nadále chodili s hotovostí na poštu a každý měsíc tam nechali navíc 8 Kč, ovšem mnohé z nich jsou podstatně pohodlnější. Vhodnou alternativou jistě nebude zrušení SIPa a placení všech úhrad zvlášť a v hotovosti pomocí složenek. V takovém případě byste si skutečně podstatně pohoršili a zaplatili o desítky korun navíc. Výhodnější může být ponechat SIPO v původním stavu, ale platit ho bezhotovostně. To je totiž ze strany pošty i nadále zadarmo. Zvláště v případě, že máte bankovní účet, kam vám chodí výplata, můžete dokonce i ušetřit. U vaší banky jen požádáte o zřízení trvalého souhlasu s inkasem SIPO (ve většině případů je jeho zřízení zdarma), stanovíte odpovídající horní limit, nadiktujete patřičné údaje a od té chvíle se již nebudete muset o nic starat. Z účtu vám každý měsíc sama odejde potřebná částka a jako poplatek za tuto službu zaplatíte pouze úhradu za účetní položku, která se v závislosti na bance a typu konta až na výjimky pohybuje mezi 4 a 8 Kč. Nevýhodou trvalých příkazů je, že jejich změna nebo zrušení stojí nejčastěji 30 Kč, pokud je nezadáte prostřednictvím přímého bankovnictví. Jestliže jste se přesto rozhodli se SIPem skoncovat, můžete samozřejmě bezhotovostně hradit platby všem dodavatelům zvlášť přímo na jejich účty. Opět si můžete zřídit trvalé příkazy z účtu (zase většinou zdarma, platí se pouze za účetní položku), případně pokaždé zadat jednorázový příkaz k úhradě. Také se vám určitě vyplatí, když se s každou institucí domluvíte na nižší frekvenci plateb – např. celkovou sumu poplatků za televizi a rozhlas nebo např. za pojistné můžete hradit jen jednou ročně, plyn jednou za tři měsíce apod. Ušetříte tak za účetní položky a některé instituce vám za to mohou dokonce nabídnout slevu. Ještě levněji vás pak vyjde, když budete platby zadávat pomocí telefonického nebo internetového bankovnictví.

Poplatky za platební příkazy
Banka
Jednorázový příkaz k úhradě / inkasu1)
Trvalý příkaz k úhradě / inkasu
Přepážka
Telefonní bankéř
Internet / GSM
Zřízení
Změna / zrušení
Účetní položka1)
ČS
45 / 47 Kč2)
3,50 / 5,50 Kč
2 / 4 Kč
0 Kč
30 / 0 Kč3)
5 / 7 Kč
ČSOB
8 / 10 Kč4)
5 / 7 Kč
2 / 4 Kč
0 Kč
30 / 0 Kč3)