Televize je na koukání docela dobrá, ale živá příroda je daleko lepší. Sledování jakéhokoli živočicha při nějaké triviální činnosti v nás obvykle vyvolává příjemné pocity. Prvním důvodem je fakt, že se musíme zkrátka zastavit, zůstat na jednom místě a také raději nemluvit. Tím se v nás všechno zklidní a začne nám být dobře.

Sypejte ptáčkům

Ptáci jsou v zimě nejjednodušším objektem pozorování v zahradě i ve volné přírodě. Většina savců, samozřejmě mimo domácích mazlíčků, se snaží nevlídné období přečkat někde v teplém pelíšku pod zemí. Ve svých zahradách, na polích i v lesích můžeme vidět nejrůznější malé ptáčky, jako jsou například sýkorky, ale i větší sojky nebo straky. Pokud je chceme přilákat, můžeme jim připravit něco dobrého na zub, tedy spíš do zobáčku. Pro krmení ptáků je dobré používat vždy jen takové věci, které by se mohly vyskytnout ve volné přírodě. Tedy žádné pečivo nebo zbytky jídel od našeho stolu, ale zbytky ořechů, semínka, jablka.

Bobule jsou nejlepší

Nejlepší službu drobnému ptactvu prokážeme pěstováním keřů. O tom, jak jsou keře důležité pro jejich hnízdění, bude řeč později. Teď v zimě je důležitá ptačí výživa. Nejvhodnější jsou keře, které mají bobulovité plody. Takové dřeviny jsou samozřejmě také velice dekorativní i v zimě. Podívejme se, jak často se jako motiv zimní pohody ukazuje větvička s rudými bobulkami obalená jiskřivou jinovatkou. Pokud máme děti, je třeba si uvědomit, že ne všechny bobule, které chutnají ptákům, jsou jedlé i pro člověka. Zejména předškolní děti mají tendenci strkat všechno do pusy. Je třeba je hlídat.

Plánování z křesla

Zima v zahradě, to je především očekávání a někdy také plánování nové výsadby. Pokud máme před sebou novou zahradu, je to jednoduché, budeme počítat s výsadbou keřů s bobulemi a zahrada se nám později odmění rejem ptáků ve větvích. Pokud již máme vysázeno, a to s domnělou elegancí převahy různých ušlechtilých konifer, zamysleme se nad změnou. Většina moderních zahradních jehličnanů do naší krajiny vůbec nepatří, ale na zahradách jsou často oblíbeny, protože z nich nepadá žádné listí. V konečném důsledku jsou velmi nudné, protože na nich není vidět střídání ročních dob. Ptáci je také nijak zvlášť neoblibují, protože se na nich pro ně nic kloudného k snědku nenajde.