Autor: archiv Účinné zajištění bytu nebo domu je mimo jiné podmínkou pro uznání náhrady škody od pojišťovny. Hlavní důvod, proč bychom měli vstup do svého soukromí chránit, však spočívá v tom, že pojem domov představuje zejména bezpečí. Statistika o způsobech vloupání nás nabádá, abychom měli zejména bezpečné dveře, které musí splňovat některé zásadní podmínky. Podle toho do jaké míry odolávají dveře napadení, je podle evropských norem rozdělujeme do šesti bezpečnostních tříd. Pro běžnou potřebu, v bytech a rodinných domech se nejčastěji používají dveře 3. a 4. bezpečnostní kategorie. Samotné dveře ale nestačí, důležitou úlohu hraje i kvalita zárubně, v níž jsou usazeny. A velmi záleží také na zámku, vložce a jejich krytu. Zamykací body Bezpečnostními dveřmi přispívá každý z nás k účinnému boji s kriminalitou. A je potěšitelné, že počet vloupání skutečně klesá díky tomu, že Autor: archiv kvalitní dveře opatřené všemi náležitostmi už nepředstavují luxus, ale staly se standardním vybavením nové výstavby bytových a rodinných domů i součástí všech rekonstrukcí. Náklady přitom nemusí překračovat možnosti zájemce. Třeba v panelových domech, kde jsou namontovány kovové zárubně, lze jednoduše namontovat bezpečnostní dveře, které mají až 21 zamykacích bodů a dokonale eliminují síly vznikající při pokusu o jejich násilné překonání. Dvojitá zárubeň Do rodinného domu, který se právě staví, je k dispozici novinka - bezpečnostní dvojitá zárubeň, která jednak zamezuje poškození dveří při dokončovacích pracích, jednak umožňuje v budoucnosti jednoduchou výměnu za jiný typ. Tato zárubeň se dodává ve dvou hlavních variantách. Jako běžná stavební zárubeň, na kterou je možno namontovat standardní dveře, počínaje těmi „papírovými“ až po dřevěné nebo kovové. Nejobyčejnější dveře, které si lze dokonce vypůjčit, může stavební firma použít jen pro dočasnou ochranu dodaného vybavení v průběhu Autor: archiv stavby. Vlastní zárubeň a definitivní dveře se namontují až po skončení všech špinavých prací. Druhá varianta je určena přímo pro bezpečnostní dveře, které mají zesílenou konstrukci, otvory pro uzamykací čepy a speciální závěsy. Speciální zámky Pořídíme-li si bezpečnější dveře, bylo by nerozumné, opatřit je obyčejným zámkem. Na trhu jsou dnes zamykací systémy, které splňují nejvyšší požadavky (až 4. bezpečnostní třídu) pro zajištění soukromých objektů. Jsou to zámky s cylindrickými vložkami a speciálními klíči, které lze kopírovat pouze po předložení vlastnické karty, originálního klíče a po osobní identifikaci. Každý zámek představuje unikát, protože pro jeden profil klíče jsou k dispozici stovky milionů kombinací, a podle své specializace je zcela odolný proti vyhmatání a vytržení jádra, proti odvrtání a roztržení vložky. Tyto zámky však vyžadují také speciální krytí, které dále zvyšuje jejich odolnost proti poškození a násilnému vniknutí. Autor: archiv Poplašné systémy Vynikajícím pomocníkem zabezpečení bytu nebo domu je elektronický systém, jehož standardní podoba se skládá ze tří částí. Detektory registrují pohyb osob, otevření dveří nebo oken, rozbití skla apod., centrála vyhodnotí jejich signál a odešle ho na výstupní zařízení, což může být siréna, telefon nebo bezpečnostní služba. Jakékoli poplašné zařízení však představuje přece jen nadstavbu a je pouze pasivní ochranou, která vloupání nebrání, ale pouze nás o něm informuje. Základnu musí stejně vytvářet bezpečné dveře s bezpečnostním zámkem. Nezvaného hosta siréna sice poleká, ale kriminalistická zkušenost praví, že nelze spoléhat na zásah sousedů. Když vidí lupič dobře zajištěné dveře, může zvolit vniknutí oknem, což hrozí především přízemním bytům a objektům. Nejlepší ochranou pro takový případ je kombinace mříží a speciální fólie proti rozbití. Lepí se na sklo z vnitřní strany, je na první pohled nepozorovatelná a poměrně hodně vydrží, takže v kombinaci s venkovním zabezpečením případně mříže nahradí. Dobrou službu udělají i vnější hliníkové nebo ocelové rolety. -dam-