Narůstající počet vloupání do bytů a rodinných domů nás všechny, dříve či později, nutí přemýšlet. Co by nás, v případě nežádoucího vstupu do našeho nejužšího soukromí, mohlo postihnout? Ztráta nebo poškození cenností. Ztráta nám drahých, nenahraditelných osobních předmětů. Pocit znechucení, že někdo cizí zasahoval bez naší vůle do našich nejcitlivějších záležitostí. Zajistit bezpečnost vlastního domova se bohužel stává nezbytností. V každém domě jsou, z pohledu bezpečnosti, slabá místa. Ty může narušitel našeho soukromí zneužít. Následující text je popisem - přehledem těchto míst. Účelem je, aby si je majitel domu mohl včas uvědomit a byl schopen přijmout opatření ke snížení rizik na co nejmenší míru. Mechanické zabezpečovací prostředky Základem bezpečnostního konceptu proti krádeži či ohrožování obyvatel rodinného domu vloupáním je jeho mechanické zajištění. Vždy je proto nutné zvážit, co je možné udělat. Tedy jak vylepšit odolnost všech slabých míst dříve, než nám je „nějaký zloděj ukáže“. Především je třeba se zaměřit na všechny dveře, okna a garážová vrata. Ovladač systému EZS (montovaný firmou SV-AGENCY) Autor: archiv Vchodovým dveřím dosud většina pachatelů vloupání dává přednost. Důvod, vyjma těch samozřejmých, je také ten, že již otevřené dveře, při případném odhalení pachatele, umožňují jeho nejrychlejší únik. Všechny vstupní dveře by měly splňovat určité bezpečnostní standardy, aby nebyly překážkou proti snadnému vniknutí narušitele do domu. Jde o to, aby byly zhotoveny z masivního materiálu a osazeny bezpečnostními prvky. V každém případě je však vhodné instalovat vymezovač otevření dveří nebo řetízek. Jde o vhodný doplněk pro zvýšení osobní bezpečnosti před nežádoucím násilným vstupem, stejně tak jako panoramatické kukátko nebo domácí telefon – videotelefon už u plotové branky. Okna domu, svou pozornost si zaslouží jejich bezpečnostní zámkové systémy. Většina pachatelů vloupání nechce vzbudit pozornost hlukem, který vyvolá rozbití skla, a proto se snaží najít způsoby, jak tuto překážku překonat, aniž by způsobili jakýkoliv hluk. Okna, výklopná okna jako i prosklené dveře by měly mít uzamykatelné uzávěry a kliky, nesmí umožňovat otevření svých klik zvenku a měly by být chráněny proti vypáčení. Na závěsech je možno nainstalovat pojistky, zabraňující vysazení okna. Odrazujícím prvkem proti vloupání je i v tomto případě teleskopická tyč, kterou se okno dá zajistit po celé jeho šíři. Sklo oken je vhodné zabezpečit proti rozbití instalací bezpečnostních fólií, nebo může být vyrobeno ze speciálního tvrzeného skla. Dalším z bezpečnostních prvků, které je možné na ochranu oken instalovat, jsou stahovací kovové rolety, které zabraňují pachateli narušit Infrapasivní detektor IR 120 (doporučovaný firmou SV-AGENCY) Autor: archiv skleněné výplně oken. Mříže vhodně ukotvené do obvodové zdi domu jsou také často využívaným řešením. Mříže i rolety však velmi poznamenají původní vzhled domu. Zabezpečení vnitřních prostor Dojde-li přesto k vloupání, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsme v domě (např. ve spánku apod.) přítomni nebo nikoliv, musí být okamžitě odhaleno a musí být proveden účinný zásah, znemožňující pachateli svůj záměr dokončit. Vnitřní prostory domu, pokud by se narušiteli podařilo sem vniknout, by měly být chráněny elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), která je doplňujícím systémem mechanické ochrany. Skládá se z ovládací ústředny s vlastním ovladačem a dalších prvků, jako jsou magnetické spínače na dveřích a oknech (často nazývány pasivní prvky systému EZS), detektory rozbití skla (reagující na frekvenci lomu skla upnutého v okenním rámu), prostorová čidla (reagující na pohyb osob), ostatní aktivní detektory (otřesové, kouřové, detektory teploty apod.). Neodmyslitelnou součástí EZS je napojení signalizace bezpečnostních prvků na místo, odkud je zajištěna reakce na vyvolaný poplachový Pracoviště dispečinku pultu centralizované ochrany (dispečerka PCO SV-AGENCY Autor: archiv signál – Pult centralizované ochrany. Bez reakce na poplachový stav nemá žádné bezpečnostní opatření význam! EZS operátorovi při správném typu použitých zařízení umožňuje identifikovat, kdy a kudy pachatel do domu vnikl a ihned organizovat bezpečnostní zásah. Současně může být informován o vzniklé situaci i majitel domu. Při pokusu o narušení objektu a vyhlášení poplachu operátor vysílá ke kontrole objektu ozbrojenou zásahovou jednotku. Data z instalovaného objektu se mohou na dispečink PCO dostat několika způsoby: Po jednotné telekomunikační síti - (pokud je objekt vybaven tel. linkou) – přenáší se veškeré informace, které je systém v objektu schopen předat (specifikace smyčky, kódu, kterým bylo odemčeno, zamčeno apod.). Přenos je pomalejší a může být méně spolehlivý (poruchy na tel. lince, její přerušení případným narušitelem, apod.), ale vyžaduje nejmenší finanční náklady (pouze zvýšení tel. poplatků o hovory uskutečněné systémem EZS dle hustoty provozu – zapínání, vypínání apod.). Bezdrátově pomocí vysílače – nutnost dovybavení instalovaného systému vysokofrekvenčním vysílačem, který přenáší veškeré informace, které je systém v objektu schopen PCO předat (specifikace smyčky, kódu, kterým bylo odemčeno, zamčeno apod.). Komunikace je z uvedených variant nejrychlejší (přenos v reálném čase) a nejspolehlivější (velice obtížně odstranitelné narušitelem), ale představuje finanční náklady spojené s instalací vysílače (pořizovací cena + práce). Po síti GSM - nutnost dovybavení instalovaného systému modulem pro přenos osmi stavů EZS na PCO pomocí krátkých textových zpráv (SMS), který po vložení zákazníkem aktivované SIM karty a propojení s ústřednou EZS zajistí přenos vybraných stavů systému EZS na dispečink PCO. Provozně tato varianta představuje náklady spojené s odesíláním SMS v zákazníkem zvolené síti GSM. Pracovník zásahové jednotky pultu centralizované ochrany Autor: archiv Velice důležité je zvolit takové řešení, které zajistí to, že se zpráva o poplachu vždy dostane k operátorovi. Pro správnou a účinnou činnost zásahových jednotek je nutné zajistit všechna dostupná data z objektu. Důležitost informací o objektu se projeví až při zásahu v komunikaci dispečera PCO a pracovníka zásahové jednotky. Úprava okolí domu Okolí domu může rovněž představovat snížení nebo zvýšení bezpečnostních rizik pro rodinný dům. Okolí domu v konkrétních případech představuje oplocení, branku, bránu, zahradu s vegetací a další stavby (kůlny, přístřešky apod.), které se na pozemku nachází. Oplocení má, vedle označení hranice majetku vlastníka rodinného domu, zároveň vždy charakter omezen