Pokud uvažujete o instalaci elektrické zabezpečovací signalizace, proč ji nespojit se signalizací požáru? Většina řídících ústředen takové rozšíření zvládne a vy můžete být klidnější. Požární signalizace K ústředně elektrické zabezpečovací signalizace je možné připojit i požární detektory. Musíte si ale uvědomit, že z legislativního hlediska se v tomto případě nejedná o elektrickou požární signalizaci, ale pouze o doplněk zabezpečovacího zařízení. Pro signalizaci požáru se zpravidla používají optoelektronické kouřové detektory, které signalizují poplach při vniknutí kouře do detekční komory. V klidovém stavu prochází světelný paprsek ze zdroje skrz detekční komoru a žádná část světla se neodráží k optoelektrickému čidlu. Vnikne-li do detekční komory kouř, část světelného paprsku se odrazí do snímače a je spuštěn poplach. V místnostech, kde může dojít ke vzniku požáru s nízkým vývinem kouře, je vhodné instalovat kouřový detektor spojený s tepelným snímačem. K vyhlášení poplachu pak dojde nejenom při detekci kouře, ale i při zvýšení teploty v místě detektoru nad 57oC. Aby byla zaručená správná funkce kouřových detektorů, není vhodné je instalovat v blízkosti oken, dveří, větráků a podobně, kde rychlý pohyb vzduchu kolem detektorů může zabránit vniknutí kouře do detekční komory. Také není vhodné je montovat do rohů místností a v místnostech se šikmým stropem do vrcholu stropu, kde se vzduch prakticky nepohybuje a kde by nebyla zaručena včasná detekce vznikajícího požáru. Kromě detekce kouře je také možné instalovat detektory úniku plynu, například do kotelny a do kuchyně. V některém z dalších článků si povíme o možnostech programovatelných výstupů bezpečnostních ústředen, kdy v případě požáru či úniku plynu může dojít například k automatickému uzavření přívodu plynu, odpojení přívodu elektrické energie a podobně. www.acces.cz