Jedním z trendů je tzv. průběžné zábradlí, které „vyrůstá“ buď přímo z podlahy, nebo z jednotlivých schodišťových nášlapů a bez přerušení stoupá až do patra. Celé schodiště je tak elegantně odděleno od okolního interiéru a netrpíte na něm závratěmi, protože zábranu vidíte i v úrovni očí. „Průběžné zábradlí se vyrábí z ocelové kulatiny nebo trubek, které lze barevně sladit s konstrukcí schodiště a okolním interiérem díky možnosti lakování odstíny ze vzorníku RAL,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE.

Zábradlí u schodiště musí v každém případě dodržet normy dané vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jeho výška, tedy vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů, musí být minimálně 90 cm, standardně se pak doporučuje 100 cm. Jestliže zábradlí není plné, svislé či šikmé mezery nesmí být větší než 12 cm, vodorovné nesmí být větší než 18 cm a mezera mezi pochozí plochou a výplní nesmí být větší než 12 cm.

Pro rodiny s malými dětmi není vhodné zábradlí s vodorovnými tyčovými prvky, které mohou děti zlákat ke šplhu do výšky.

Čtěte také

Obklad betonových schodů

Čtěte také

Čím obložit betonové schody, aby byly pěkné i bezpečné

Nabídka výplní zábradlí je jinak široká: od tvrzeného skla, kovových prutů a minimalisticky vyhlížejících lanek až po designové hliníkové desky s ornamenty.

Velice luxusně působí výplně skleněné, které nechávají vyniknout lomenici tvaru schodů. Pokud je sklo ukotveno přes nerezové prvky přímo do schodiště, skleněné díly nemusejí být přerušovány sloupky. Celoskleněné zábradlí je téměř neviditelné, dominantou se stává samotné schodiště a madlo.