Akciová společnost PSJ holding v rámci tohoto rozsáhlého projektu provedla stavbu kaskádovité budovy o rozměrech cca 85 x 96 metrů se dvěma patry suterénu, přízemím a šesti nadzemními podlažími.

Vedle této novostavby byla součástí realizace justičního areálu i rekonstrukce památkově chráněných neorenesančních budov bývalých kasáren. Předmětem dodávky PSJ holding pro generálního dodavatele, kterého představuje sdružení firem Skanska a Metrostav, byla kompletní výstavba hlavní budovy bez dodávek silnoproudu, slaboproudu, topení, chlazení, ZTI a MaR. Své působení na zakázce naše společnost zahájila v únoru 2004 realizací rozsáhlé monolitické konstrukce v režii vlastního střediska monolitů. Konečný objem prací ze strany PSJ holding dosáhl výše 715 miliónů korun.

"Přejímky jednotlivých částí novostavby probíhaly v měsíci září, přičemž do 20.9. bylo nutné ukončit odstranění vad a nedodělků uvnitř objektu. Již 25. září začal celý soudní areál normálně fungovat," uvedl projektový manažer PSJ holding Ing. Josef Noha. "Průběh díla a spolupráci s projektanty a generálními dodavateli lze hodnotit kladně, přestože se ani tato zakázka nevyvarovala problémů a úskalí. Za jejich úspěšné zvládnutí zaslouží poděkování celý poměrně malý kolektiv pracovníků PSJ, který zde odvedl velký kus práce."

Celý komplex bude komfortním způsobem řešit potřeby čtyř obvodních soudů a stejného počtu obvodních státních zastupitelství, což představuje 40% pražské justiční kapacity. Soudní areál Na Míčánkách pojme téměř 100 soudních síní různých velikostí, centrální dražební sál pro dvě stovky osob, výslechové místnosti, tiskové salonky, odbornou knihovnu, studovnu určenou k nahlížení do spisů, informační kancelář a podatelny. To vše je doplněno příslušným počtem kanceláří a pracoven.

Provoz uvnitř areálu je členěn na dvě oddělené části. První je určena pro justiční personál, soudce a státní zástupce, druhá pro veřejnost. K propojení obou částí dochází pouze v samotné jednací síni - všude jinde je vzájemnému náhodnému kontaktu zamezeno. Pravoúhlá skladba jednotlivých traktů vytváří ve svém středu dvě zrcadlově obrácená atria, která jsou v každém podlaží propojena a ze vstupní haly jsou přístupná pomocí centrálního schodiště a čtyř výtahů.

Vlastní novostavba se svým objemem podřizuje symetrii historických budov kasáren a dále ji rozvíjí. Tato centrální budova obléká sytě šedé stěny s opakujícím se rytmem obdélníkových oken ve dřevěných dubových rámech a se strukturálním zasklením v líci omítkové fasády. Záměrná strohost objektu je při pohledu z ulice 28. pluku vyvážena prosklenou fasádou, za níž bude vidět život v areálu a pohyb na chodbách. V jednotlivých podlažích jsou chodby odlišeny odstíny červené, zelené, modré a žluté barvy. Prosklenné fasádě dominuje velkoplošná grafika státního znaku a monumentální nápis "JUSTIČNÍ AREÁL NA MÍČÁNKÁCH".

Autory rekonstrukce kasáren jsou Luděk Hauzírek a Veronika Kubátová, nová budova vyrostla podle návrhu Petra Olexy a Vladimíra Kružíka. Náklady na přestavbu celého areálu činí téměř 1, 9 miliardy korun.

Soudní areál - novostavba  / v kostce:

- 100 soudních jednacích síní čtyř různých velikostí- konferenční místnosti- dražební sál- studovna nahlížení do spisů- rejstříky trestů- parkovací plochy pro návštěvníky i zaměstnance

Ve zrekonstruovaných historických budovách kasáren bude umístěno provozní a administrativní zázemí soudů.

zastavěná plocha areálu bude cca 11 000 m2

hrubá podlažní plocha bude cca 71 000 m2

obestavěný prostor bude cca 250 000 m2

Zdroj: PSJ a ČTK; var