Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav, Vítěz v kategorii Záchrana památky, ročník 2018

Manželé Valdovi koupili opuštěný a zcela zanedbaný areál s poškozenými budovami v roce 2008 a již deset let se věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, rekonstrukcí prošly také značně poškozené hospodářské budovy či zaniklé části a v areálu proběhly sadové úpravy.

To vše by nebylo možné bez velkého nasazení, obětavého a zodpovědného přístupu i vlastnoruční práce majitelů. Renesanční stavba zámku prošla ve 3. čtvrtině 17. století raně barokní přestavbou, další zásahy areálu proběhly v 70. letech 18. století.

Následovaly klasicistní úpravy ve 3. čtvrtině 19. století. Po roce 2008 noví majitelé budovy provizorně zajistili a vyčistili areál a již v roce 2009 se opravila střecha zámku.

Od roku 2011 práce pokračovaly obnovou zámeckých interiérů, konkrétně trámových malovaných stropů. Zároveň došlo na celkovou opravu budovy chlévů. Zrestaurovala se nově objevená kaple a také hlavní brána zbořená ve 20. století.

V roce 2017 byla dokončena obnova zámeckých fasád. Během deseti let se podařilo opravit rozsáhlý komplex budov včetně sýpky a pivovaru, práce přitom probíhaly za velmi dobré spolupráce s pracovníky NPÚ a Městského úřadu v Benešově.

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům & Zahrada 7/2020.

Zdroj: Národní památkový ústav