Podobně jako v minulých letech se tak děje pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy Senátu, rektora ČVUT v Praze, řady ministrů a dalších institucí a osobností.


Titul Stavba roku není omezen kategoriemi. Soutěž chce postihnout všechny odstíny architektury.


Přihlášky do soutěže jsou přijímány od začátku dubna až do 2. června 2015. Stavba roku 2015 se snaží postihnout co největší spektrum architektonické práce. Přihlášeny mohou být stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla. Toto široké rozkročení je patrné v tom, že titul Stavba roku bude porotou udělen nejvýše 5 stavbám, a to bez rozlišení pořadí a kategorií.

„Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2015 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita,“ vysvětluje člen poroty Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana a dodává, že na titul Stavba roku 2015 nominuje porota maximálně 15 staveb.

Jedni z vítězů minulého ročníku: CEITEC - Středoevropský technologický institut v Brně (titulní foto) nebo Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi:

Stavba roku Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Ve hře je ovšem ještě 12 Zvláštních cen, které jsou již úžeji zaměřené. Najdete mezi nimi ocenění věnované energeticky úsporné budově, dopravní, bytové či průmyslové stavbě, ale i architektonickému detailu.

Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2015.

To samé platí i pro stavby realizované mimo území České republiky. Investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem technologie, která byla na stavbě použita, však musí být v takovém případě česká firma, která se přihlašuje do soutěže se souhlasem zahraničního partnera.