Dobré zabezpečení (o kterém jsme psali zde a zde) nejspíše zloděje odradí, ale stoprocentní jistotu nemáte nikdy. A navíc - nepřáteli vašeho domova nejsou jen zloději, ale i přírodní živly jako oheň, voda či vichřice. Kvalitní pojištění by proto mělo být nezbytnou výbavou vaší domácnosti. Domácnost není stavba a naopak Důležité je uvědomit si podstatu různých pojmů tak, jak je vnímá pojišťovna. Lidé z pojišťovnické praxe mají velké zkušenosti s tím, že klienti velmi často zaměňují pojištění domácnosti a pojištění stavby. Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení nebo řekněme interiér bydlení. Kromě nábytku, koberců, osvětlovacích těles, lůžkovin, ložního prádla, dekoračních předmětů a jiných věcí tvořících zařízení bytu, zahrnuje pojištění domácnosti také oblečení, obutí a věci osobní potřeby. Pojišťovny dále rozlišují skupiny věcí, které jsou v rámci pojistné částky omezeny limitem, jsou to například elektronika, starožitnosti, cennosti, věci sběratelského zájmu, sportovní potřeby aj. - takové věci je třeba v případě potřeby zvlášť připojistit. Na budovu samotnou se pak vztahuje pojištění staveb. Spolu s pojištěnou budovou jsou automaticky také pojištěny drobné stavby, které tvoří doplňkovou funkci k této budově - oplocení, kůlny, přístavky, studny, stavební materiál - ale pojistné plnění pro ně je limitováno. V případě potřeby, pokud tyto limity nevyhovují, je možné tyto drobné stavby samostatně pojistit na vyšší částky. Co všechno může ohrozit majetek Škody způsobené vloupáním a krádeží, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu a vodovodní škody patří mezi nejčastější původce škod. Tato rizika stejně jako povodeň, požár, výbuch, úder blesku, pád letadla a vandalismus patří u některých pojišťoven do základního pojistného, u jiných je třeba se na některá z nich připojistit. Proto je dobré pozorně sledovat, jaká rizika jsou zahrnuta v základním pojištění a na jaká je třeba uzavřít připojištění. Pokud se váš majetek nachází v záplavové zóně a byli jste už dvakrát vyplaveni, pak počítejte s tím, že postoj pojišťoven při posuzování rizika nebude nikterak shovívavý. Pojišťovna vás sice pojistí, ale riziko povodní může být z pojištění vyloučeno. A když už jsme u té vody. Více než obezřetné je zavřít hlavní uzávěr vody, když byt opouštíte na delší dobu. Jistě si dovedete představit, jaká paseka může vzniknout, když v době vaší nepřítomnosti praskne třeba přívodní trubička k WC nádržce. Voda pod tlakem pak vytéká mnoho hodin, než zoufalí sousedé bydlící v nižších patrech odhalí příčinu. Šetřete jen tam, kde se vám to vyplatí Hodnotu nemovitosti nebo domácnosti se nevyplatí snižovat s vidinou úspor na zaplaceném pojistném. Nízkému pojistnému bude totiž odpovídat nízké odškodnění případné škody. Pak už bude pozdě litovat ušetřených stokorun. Na pojistném lze ušetřit při uzavření kvalitního a správně nastaveného pojištění. Například Česká pojišťovna v případě pojištění domácností a staveb nabízí slevu až 21 % v závislosti na výši spoluúčasti, kterou si můžete vybrat v rozmezí 0 - 20.000 korun. V závislosti na míře zabezpečení bytu můžete získat slevu až 20 %, u novostaveb dostanete do 12 měsíců po vydání stavebního povolení slevu 50 % pro první rok pojištění. Pojistné plnění v nových, nebo časových cenách? U některých pojišťoven si můžete vybrat mezi smlouvou na skutečnou nebo novou cenu nemovitosti. Plnění v časových - skutečných cenách zohledňuje stáří a opotřebovanost objektu. Pojistné plnění v nových cenách znamená, že vám pojišťovna v případě škody vyplatí plnění ve výši ceny, za kterou je možné následky škody odstranit nebo si pořídit věc novou. Plnění v nových cenách je výhodnější a oblíbenější. A to nejen vzhledem ke stále rostoucím cenám stavebních materiálů. Důležitý je také psychologický aspekt - když už se něco stane, budete nejspíš chtít vybavit si své bydlení věcmi novými a ne z bazaru. I pojišťovny pracují rychle …jen musíte věnovat trochu času jejich výběru. Nevybírejte pouze podle výše pojistného, ale podle rozsahu krytých rizik a limitů pojistného plnění. Přeptejte se i na možné způsoby komunikace s pojišťovnou a možnosti hlášení pojistných událostí. Když se totiž opravdu něco stane, oceníte možnost rychlého nahlášení pojistné události po telefonu nebo internetu a ještě více oceníte rychlou výplatu peněz. Tipy pro pojištění staveb a domácností

  • Rozhodněte se správně mezi pojištěním domácnosti a pojištěním stavby. V případě rodinných domků je pro klidný spánek potřeba uzavřít obě pojištění.
  • Pečlivě zvažte výši pojistné částky, na kterou své pojištění sjednáváte - udělejte si podrobný seznam svého majetku, abyste správně stanovili jeho hodnotu, a vyhnuli se tak podpojištění nebo naopak placení nepřiměřeně vysokého pojistného.
  • Pozornost věnujte výši své spoluúčasti na pojištění, čím vyšší bude vaše sjednaná spoluúčast, tím nižší pojistné budete hradit.
  • Mějte na paměti, že pojištění domácnosti představuje pojistnou ochranu celého souboru věcí, které se zde nacházejí, avšak některé předměty kryje jen do určité výše. Přemýšlejte tedy o nabídce dalších připojištění, např. starožitností, uměleckých předmětů, peněz, audio a videotechniky, jízdních kol, hudebních nástrojů, věcí svěřených zaměstnavatelem či věcí v nebytových prostorech.
  • Lidé si často zároveň s pojištěním domácnosti sjednávají připojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života.
  • Pokud se hodnota vašeho majetku v průběhu trvání pojištění výrazně změní, ať už směrem nahoru, nebo dolů, aktualizujte své pojištění!
-td- ve spolupráci s Richardem Kapsou z České pojišťovny