Jednou z výhod odkupu stavebního pozemku od obce je fakt, že si obec sama přeje, aby byl pozemek zastavěn. I proto vám nebude blokovat stavební povolení, případně ohlášení stavby. Obecní pozemky jsou většinou napojeny na sítě, proto vás nebude čekat problém s připojením na obecní vodovod, kanalizaci a další. Obecní pozemky jsou mnohdy levnější.

Žádost o odkoupení obecního pozemku

Formulář žádosti o odkoupení pozemku využijí fyzické osoby, které by chtěly do svého vlastnictví převést pozemek, který byl obecní. Nejčastěji se jedná o stavební pozemky ke stavbě bytů a domů, ale i pozemky, kde si vybudujete zahradu.

Žádost o odkoupení pozemku je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit na příslušný úřad či odbor. Je nutné vyplnit číslo parcely, rozlohu, katastrální území, ale i vaše identifikační údaje.

Nedejte na neformální sliby

Pokud jste narazili na zemědělský pozemek a obec vám slibuje, že je změnou územního plánu převede na pozemky stavební, mějte se na pozoru. Může se stát, že se od plánu změny ustoupí ve chvíli, kdy se změní vedení dané obce. Vy pak budete mít pozemek, na kterém nebudete moct stavět.

Jasná pravidla pro prodej nemovitostí obce

Prodej obecních pozemků doprovází zpřísněné požadavky. Obec může svoji půdu prodat tehdy, kdy o tom dopředu informuje veřejnost. Prodej musí schválit obecní zastupitelstvo, kupní smlouva musí být uzavřena za férových a běžných podmínek. Při nedodržení daných zásad je prodej neplatný.

Záměr prodeje obecního pozemku musí být zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní a popsaný parcelním číslem a katastrálním územím. U oznámení musí být stanovena také cena, za kterou se pozemek prodá. Informace o kupci se zveřejnit nemusí.

Prodej části pozemku

Pokud se prodává jen část pozemku, není tato část často specifikována, případně může oznámení budit dojem, že se jedná o prodej pozemku celého. Prodávaná část pozemku musí být specifikována geometrickým plánem – pokud neexistuje, tak údajem v metrech čtverečních.

Schválení prodeje

Po uplynutí lhůty 15 dní od vyvěšení oznámení o prodeji pozemku prodej schválí zastupitelstvo. To musí být svoláno řádně, přístupné veřejnosti. Po vydání souhlasu starosta či místostarosta podepíše kupní smlouvu.

Kupní smlouva a žádost o odkoupení pozemku

Kupní smlouva musí obsahovat doložku, že byl záměr řádně oznámen a schválen zastupitelstvem, s dobou vyvěšení oznámení a datem a číslem schvalovacího usnesení. Oznámení i schvalovací usnesení tvoří přílohu a nedílnou součást smlouvy.

Zdroj: ceskestavby.cz, bydletsnadno.cz