Zde najdete online formulář k podání žádosti o příspěvek na bydlení.

Komu je příspěvek na bydlení určen?

Příspěvek na bydlení je určen všem domácnostem, které nemají dostatečný příjem na pokrytí nákladů za bydlení. Možnost podat žádost o příspěvek online by měla příspěvek zpřístupnit většímu okruhu lidí.

V novém formuláři bude nutné vyplnit pouze údaje, které jsou pro poskytnutí příspěvku povinné, a stát nemá možnost si tyto údaje dohledat. Žadatel dokládá náklady na bydlení, příjmy, ale i osoby, které s ním v dané domácnosti bydlí.

Jak se žádá?

K využití formuláře budete potřebovat některou z forem elektronické identity občana, což je například bankovní identita, datová schránka či mobilní klíč eGovernmentu.

Ministr sociálních věcí Marian Jurečka říká: „Platí, že lidé nemusejí vypisovat to, co umíme sami ověřit v registrech. Třeba u vlastníka nemovitosti vše sami ověříme v katastru, podobná situace je u seniorů, kteří pobírají pouze důchod od ČSSZ.“ Formulář může vyplnit většina žadatelů, v ojedinělých případech bude nutná osobní návštěva úřadu práce.

Jurečka dodává: „Zásadní změnou je i to, že nově stát akceptuje fotku či scan potřebných dokladů. Chceme co nejvíce vyjít vstříc těm, kteří doposud z důvodu administrativní náročnosti o příspěvek na bydlení nepožádali, přestože v současné situaci nezvládají rostoucí platby za elektřinu nebo teplo.“

Jak často budete muset žádat?

Další změnou platnou od července je také zjednodušení u příspěvku na bydlení vyplývající z novely zákona o státní sociální podpoře. Nemusíte žádat každoročně, nově bude příspěvek poskytován na dobu neurčitou. Náklady na bydlení se budou dokládat pololetně. Nově nebudete muset rozepisovat jednotlivé položky.

Zdroj: penize.cz, finance.cz