Čekání (10 a více let) než naše zahrada doroste do své konečné podoby je pro mnohé netrpělivce nekonečné. A když k tomu přidáme ještě čas, který bychom měli věnovat péči o rostliny, které se snaží, jako malé děcko, o první krůčky, které se nemusí podařit, to chce skutečně trpělivost. Urychlit růst zahrady je však možné, stačí jen pro její založení použít vzrostlé zeleně. O zakládání zahrad ze vzrostlé zeleně, a to i z dospělých stromů, se nyní hodně hovoří, není to však žádná novinka. V minulosti podobné výsadby již byly uskutečněny, ale je třeba postupovat hodně obezřetně, aby se strom po tak náročném výkonu ještě ujal. Pokud se podíváme do minulosti, kde se použilo vzrostlé zeleně, dostaneme se například do Versailles. Ve Versailles se právě vzrostlými stromy nahrazovaly v alejích či jiných architektonických celcích stromy, které uhynuly. Ještě dříve se takovéto přesazování realizovalo v Anglii, kde se též přišlo na způsob jak stromy na přesazení dobře připravit, aby se na novém stanovišti ujaly. Péče spočívá v tom, že se strom každé tři roky odkopat, odsekají silné kořeny a pak se zem opět zahrne. Takto si rostlina vytvoří kompaktní kořenový bal, který sestává většinou jen z drobných kořínků. Výše popsaným způsobem se postupuje i dnes. Pokud si tedy chceme založit zahradu ze vzrostlých stromů, tak při pořizování se koukejme především na kořeny. Neboť právě kořeny nám ukáží, zda je strom dobře na přesazování připraven či jen tak vyzvednut ze země. V současné době se k nám dováží značné množství vzrostlé zeleně a stačí si jen vybrat u specializovaných zahradnictví. Úspěšnost s jakou se nám podařilo rostlinu přesadit poznáme již za rok. Pokud vše proběhlo bez problémů, přesazená zeleň již po roce vyhání nové listy, aniž by něco ztratila ze své předcházející zeleně. Pokud se nám tedy nechce čekat až naše zahrada vyroste a zmohutní, je toto jeden způsob jak předběhnout přírodu. Další výhodou je, že si strom můžeme vybrat přímo na místě. Nezapomínejme ale na to, že takový strom, ať již o něj bylo pečováno před přesazením co možná nejlépe, přesto utrpí "šok" a potřebuje, alespoň v prvním roce naší nejlepší péči.