Na tvorbě střešní zahrady se podílí několik různých odborníků. Pokud o takové zahradě uvažujeme, kontaktujeme zahradnickou firmu a sdělíme jí svou představu; zjistíme, co všechno je na naší střeše možné vytvořit, a také za kolik peněz. Zároveň pozveme statika, aby posoudil únosnost budovy a střešní konstrukce; podle jeho údajů vypracuje zahradnická firma projekt a zahradu zrealizuje. Ještě předtím však musí stavební firma upravit a připravit podklad střechy. Zahradníci přicházejí, až když je hotová a připravená důkladná hydroizolace. Potom už následuje příprava dalších vrstev, výběr optimálního typu substrátu a ozelenění – tedy samotná realizace a dokončení zelené střechy.

Prvním krokem je stavební úprava střechyJen odborníci rozhodnou, zda se může krytina ponechat v plném rozsahu (jako např. někdy plech), nebo ne. Pod drenážním systémem se nachází hydroizolační kryt střechy. Správně vytvořená zelená střecha životnost hydroizolace chrání a prodlužuje.

Základními vrstvami zelené střechy jsou tedy: na kvalitně provedené hydroizolaci (zabránění pronikání vody i kořínků rostlin do konstrukce domu) správně udělaný drenážní systém (odvod přebytečné vody z dešťů i zálivky rostlin), dále filtrační vrstva, následuje substrát a konečně rostliny. Všechno se musí na sebe klást s ohledem na nosnost střechy.

Výběr půdního substrátuPodle technických dat, která předá statik zahradnické firmě, tato rozhodne o dalších možnostech – určí se výška a druh zeminy. Tím bude dán okruh rostlin, které na střeše můžeme pěstovat. Půdní substráty se zvolí podle okolních podmínek – zastínění budovy, orientace na světové strany apod. Opět se musí přihlížet k hmotnosti – hutnější, výživnější substrát je těžší a zvyšuje celkové zatížení střechy; lehký substrát vysychá, takže se k němu přidávají různé přídavky, které v něm pomáhají vodu zadržovat – opět práce pro zkušeného odborníka.

Čím zahrada zaroste a rozkveteVegetaci určí množství substrátu, a ten zase určí konstrukce střechy. Extenzivní substráty mohou být hluboké již od 8 cm. Dále se při výběru rostlin přihlíží k faktorům jako na každé jiné zahradě – oslunění nebo zastínění, orientace na světové strany atd. Na jednoduše řešenou extenzivní zahradu se vysazují například rozchodníky nebo vhodné druhy travin, používají se často nízké suchomilné rostliny, kterým stačí vlhkost z deště doplněná jednoduchým závlahovým systémem. V případě pochozí zahrady se vegetace liší případ od případu. Možnosti jsou nepřeberné, takřka jako u zahrady „na zemi“. Mohou tady být živé ploty, jalovce, zeleninové záhony a plno ovoce (rybíz, jahody, maliny), ale i vzrostlé stromy, keře, pnoucí rostliny, bohatá květinová zákoutí... Taková zahrada bývá opravdu výborným místem k pozorování hvězd a měsíce.

-ag-Foto: Marigreen, s.r.o.