Stojíme na náměstí v obci Bělčice, vzdáleném asi 9 km od Blatné. Působí upraveně a přímo zve k posezení, ať už na lavičkách nebo v zahrádce restaurace s nápojem nebo něčím chutným k zakousnutí.

Autor: archiv V obci Bělčice si dovolili před třemi lety naprosto kompletní rekonstrukci náměstí. Tedy nejen nově řešené plochy chodníků a dalších komunikací, ale i celkovou obnovu již přerostlé, a celkově zanedbané zeleně. A slovo „dovolili si“ je zde namístě, neboť zatímco investice do stavebních úprav jsou nezbytné, komplexní řešení včetně zeleně a její následné odborné údržby zůstává v pozadí. Realizací pověřila obec firmu ing. Vladislava Bouše. „Součástí zeleně na této velké ploše jsou jak vzrostlé stromy, přičemž dominantní je alej velkolistých lip,“ vysvětluje Vladislav Bouše, „tak doplňkové stromy nižšího vzrůstu – červenolisté švestky, okrasné a převislé jabloně, hlohy a podobně. Nižší výsadba je situována na záhony, kde jsou keřové podsadby – skalníku, mochny, tavolníku, minirůží atd., a vše navíc doplňují záhony s trvalkami. Záměrem bylo přivést na náměstí život, aby si lidé mohli v příjemném prostředí posedět na lavičkách, a ten, kdo tudy projíždí, ať už na kole nebo autem, si mohl odpočinout na terase restaurace.“

Rostliny dodají náměstí kontrast

Autor: archiv Zadavatel – obec Bělčice – měl pro řešení náměstí pouze nástin požadavků. Realizační firma dostala tedy víceméně volnou ruku. Zachována měla zůstat pouze vzrostlá alej lip, což lze považovat za velmi chvályhodné. Běžnou praxí je, ať už z jakýchkoli pohnutek, postup zcela opačný, tedy likvidace zdravých letitých stromů. „Výběr a skladba ostatních dřevin byly ponechány na nás, vybrali jsme proto dřeviny, které zde do jisté míry kontrastují druhem své zeleně, nepřerůstají a dají se smysluplně udržovat. To se týká i trávníků – ty se čistí, chemicky se odplevelují – kdyby tomu tak nebylo, tak by tu dnes rostly bodláky, svlačce, šťovíky, jetel, pýr a řada dalších plevelů, což se nejvíce projeví vždy po jaru z náletů. V létě se pak ve spárách dláždění objevují další plevele a třeba i obilí, zejména při žních z projíždějících nákladních aut s úrodou.“

Trávník je neméně důležitý

Autor: archiv Náměstí lze z hlediska zeleně rozdělit do několika oblastí. Dolní části dominuje pomník s azalkami, rododendrony a záhony růží a trvalek kolem obecního úřadu. Na horním konci pak stojí děkanský kostel se hřbitovem. Hřbitovní zeď může být považována za optické zakončení náměstí. Trávník je všude setý, a při dobrém založení a výběru kvalitního semene prosperuje bez problémů. A to i na tak exponovaném místě, jako je náměstí s množstvím dlážděných ploch. „Samozřejmě, že v extrémním létě pomáhá místní sbor hasičů se zavlažováním,“ objasňuje Vladislav Bouše výběr trávníku, „potřebuje však dobrou péči. Na začátku vegetace je třeba provést provzdušnění s nahnojením, se začátkem léta pak postřik proti širokolistým plevelům. Po něm je krásně vidět, jak trávník ožije a zkrásní... Prevencí na zimu je postřik proti plísním. Trávník zde navíc není vyset do zahradnického substrátu a vyrobeného kompostu, ale do upravené ornice, která byla použita jako vrchní finální vrstva. Trávník se oséval v září až říjnu roku 2007 zároveň s dokončováním stavebních prací.“

Pro stálou krásu

Autor: archiv Návrh a realizace náměstí je jedna věc, velmi důležitá je ale také jeho údržba. Ani zde město nešetřilo a součástí projektu je i celoroční údržba prostranství. Jen tak je zajištěn nejen aktuální, ale i dlouhodobý efekt. „Při údržbě nejde jen o pletí a prořez dřevin,“ pokračuje ing. Bouše, „když přijde horší zima, vichřice nebo jiná očekávaná nebo výjimečná nepřízeň počasí, a dojde k poškození rostlin či vyvrácení stromů, například minulý rok tady byly při vichřici zlomeny dvě vzrostlé lípy, přijedeme a vše dáme ihned do pořádku, navíc opět v duchu původní úpravy. Obec tak nemusí narychlo shánět firmu, která by napravila alespoň největší škody.“

Investice do veřejné zeleně se zde vyplatila, náměstí je inspirací i pro další obce a města.

Text a foto: Dana D. DaňkováNávrh a realizace: Ing. Vladislav Bouše, www.bousegentiana.com