Před samotnou úpravou je třeba rozlišit míru výškových rozdílů zahrady. U menších nerovností se dají pro úpravu terénu využít terénní modelace tak, aby vznikly táhlé, plynule se zdvihající vlny, které nebudou omezovat pohyb při úpravě travnaté plochy, a navíc jsou oproti rovinám, především u větších pozemků, působivější a členitější. Za jejich pomoci lze terén rozdělit do několika oddělených zákoutí, udělat si zahradní jezírko, kamenné zídky a další. Celý postup spočívá v navršení přebytečné či z jiného místa odebrané zeminy na jedno místo a zahlazení vzniklého pahorku do pravidelných vln.

Menší sklony se dají změnit celkem lehce a přitom efektně Autor: Shutterstock.com Menší sklony se dají změnit celkem lehce a přitom efektněAutor: Shutterstock.com

Pokud je však pozemek spádovitý s několikametrovým převýšením, pak v takovém případě je nutné terén rozčlenit do vybudovaného systému teras či pomocí skalky. Zde totiž hrozí riziko, že nezpevněný svah neodolá erozi a bude se sesouvat a dešťová voda stékat pod svah, kde by mohla vznikat nežádoucí ložiska. V takovém případě je jednodušší upravit svah za pomoci skalky, bez členění svahu na terasy. Větší kameny (zasazené alespoň z jedné třetiny své výšky) nám pak zajistí svah proti sesouvání a kobercové trvalky brzy vytvoří kompaktní barevné plochy a zabrání stékání vody.

Klasika se suchými zídkami Autor: Shutterstock.com Klasika se suchými zídkamiAutor: Shutterstock.com

Prudší svahy je pak lépe rozdělit pomocí opěrných zdí na několik teras. Tento způsob úpravy je namáhavější, ale určitě se vyplatí. Jejich zakládání spočívá v přemístění půdy a vytvoření základů a opěrných zdí. Opěrné zídky se mohou budovat na sucho (z volně uložených kamenů prokládaných zeminou, v níž porostou skalničky) nebo je vyzdít. V druhém případě je třeba skalničky umístit do popředí, anebo do horní části. Výsadba by měla být nepravidelná, ale dobře kompozičně barevně sladěná. Úprav za pomoci opěrných zídek a skalek lze však využít pro mírnější svahy.

Čtěte také

Mulč

Čtěte také

Dotaz z poradny: Jak mulčovat ve svahu?

Důležitým faktorem je také to, na jaké části svažité zahrady je umístěn dům. Je-li dům nad svahem, spád by neměl začínat těsně v jeho blízkosti, dům by pak mohl působit nestabilně. Zdánlivé stability lze dosáhnout vytvořením větší terasy s bohatou okolní výsadbou. Tato terasa by měla být tak veliká, aby na první pohled z celkového svahu přitáhla pozornost.

Palisádou k dokonalosti Autor: Oficiální zdroj Palisádou k dokonalostiAutor: Oficiální zdroj

V případě svahu za domem tomu bude podobně jako v prvním případě. I zde bude terasa nejdůležitějším prvkem. Svah za domem totiž navozuje dojem stísněného prostoru. Více místa získáme pomocí přesunu zeminy z blízkosti domu a zajištěním svahu vyšší zdí s dobrým základem a hlubokou drenáží pro dobré odvodňování. V tomto případě by měla být výsadba teras hodně zajímavá, neboť při pohledu na ni budou pohledy směrovat směrem vzhůru. Do terasy lze začlenit i užitkovou zahradu.

Čtěte také

Čechrava

Čtěte také

Dotaz z poradny: Co vysázet na svah?

Pomůže beton

Zahrada Autor: Novabrik Autor: Novabrik

I řešení menších nerovností si vyžaduje své. Například řešení vjezdu do garáže umístěné v suterénu, zvýšený přístup do domu či schodiště z terasy. Pro vyřešení takových menších nerovností bude zapotřebí rozmanitý sortiment betonových tvarovek, palisád nebo barvený beton. Takový materiál působí v zahradě jako slon v porcelánu a hlavně ze začátku, než se polštářovité trvalky vysazené v jejich kapsách rozrostou a beton zakryjí. Ale díky stavebnímu systému instalace se stávají tvarovky poměrně praktickým prvkem, usazují se do připraveného betonového základu a jednoduše pokládají jedna na druhou do tvarovaných drážek. Kapsy, které při tom vzniknou, lze vyplnit substrátem pro výsadbu plazivých konifer a keřů či kobercových trvalek. Rostliny je však nutno často a důkladně zalévat, neboť tvarovky vlhkost absorbují, a tak substrát rychle vysychá. Existují však novější prvky, které jsou vyráběny s přísadou vypálené hlíny (liaporu), a ty tuto vlastnost skoro nemají a dokonce jsou schopny v parném létu i vlhkost udržovat.


PRO INSPIRACI JDĚTE TAKÉ NA NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY, KDE MÁME VELKOU FOTOGALERII


Palisádové prvky jsou také vhodným řešením pro menší převýšení. Palisády se vyrábějí jak z betonu v různých barvách, tak i dřevěné, většinou z listnatých dřevin. Betonové se vyrábějí s příměsí pálené hlíny, některé bývají opatřeny žlábky, do nichž zapadají sousední palisádové prvky, takže vzniklá stěna je kompaktní a substrát nemůže propadávat mezi spáry. Pokud si zvolíme dřevěné palisády, tak při jejich výběru bychom se měli přesvědčit o značce impregnace, jíž by měl být opatřen každý jednotlivý kus. V případě, že si je chceme vyrobit sami, nesmíme zapomínat na jejich zajištění, a to například dehtovým nátěrem, opálením či máčením v roztoku zelené skalice.

Schody

Zahrada ve svahu Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Zatímco u menších nerovností nemusíme řešit problém výškových stupňů, tak u prudších svahů je toto překonání bez schodů takřka nemožné. Nehledě na to, že zahradní schodiště je poměrně výrazný architektonický prvek, a proto vyžaduje řešení odborníka. Jen z technického hlediska je třeba dodržet několik pravidel určujících výšku, hloubku schodu a poměr jejich počtu k celkové délce schodiště. Takové schodiště by mělo být v architektonicky řešeném svahu ze stejného nebo alespoň z podobného materiálu jako opěrné zdi. I zde si můžeme vybrat, z jakého materiálu je chceme. Je možno využít jak betonových prvků, tak řešení přírodní, pomocí větších plochých kamenů. Z hlediska bezpečnosti bychom neměli zapomenout na zajištění spádu každého stupně směrem k vnější hraně, aby byl umožněn odtok dešťové vody, a delší schodiště nezapomenout vybavit zábradlím.

Konečného efektu dosáhneme osázením celé zahrady. I při výsadbě se musíme řídit sklonem, velikostí svahu a jeho zpevněním. Pokud se rozhodneme pro založení skalky, pak můžeme využít všech druhů skalniček s důrazem na půdopokryvné druhy, tyto typy rostlin lze též použít i k osázení tvarovkových stěn, kde navíc můžeme použít i letničky. U nezpevněných svahů se nám nejlépe osvědčí proti sesouvání půdy půdopokryvná konifera a další stále zelené druhy půdopokryvných rostlin. Při jejich nákupu je lépe zajít do osvědčeného zahradnictví.