Zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům i pro pěstování rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogickým účelům pak slouží specializované botanické zahrady a arboreta. Zvláštním typem zahrad jsou zoologické zahrady, které simulují přirozené prostředí zvířat, které se v nich nachází.