Menší či větší zahradní jezírko si dopřeje mnohý majitel alespoň malé zahrádky, protože vodní "oko" zahradu zkrášlí a stává se příjemným místem relaxace i pro ty, pro něž není péče o zahradu hobby. Velké a po všech stránkách dokonalé zahradní jezírko je možné si nechat vybudovat specializovanou firmou buď jen částečně, nebo takzvaně na klíč, to v závislosti na velikosti a členitosti jezírka, jeho vybavení technikou (osvětlení, přívod vzduchu), množství květin, případně vysazení ryb, a v neposlední řadě i na našich schopnostech. Zcela jednoduché jezírko ale můžeme zkusit vytvořit sami. Vybereme vhodné místo a na něm si zobrazíme tvar jezírka, třeba pomocí provazu. Poté ho obryjeme na šířku rýče a případně ještě doupravíme. Když jsme s tvarem zcela spokojeni, odstraňujeme zeminu uvnitř jezírka tak, aby se jeho dno svažovalo směrem ke středu. Jeho hloubka závisí na rostlinách, které chceme do jezírka vysadit. Jestliže počítáme s leknínem, případně chceme do jezírka vysadit malé rybky, je nutné vyhloubit ho v určité ploše do nezámrzné hloubky, tedy nejméně do 80 cm, aby lekníny či ryby přežily zimu. Dbáme na to, aby se dno svažovalo po obvodu alespoň částečně kaskádovitě, pak bude možné lépe vysadit různé druhy pobřežních či vodních rostlin. Všechny tvary jezírka i jeho terénní přechody musí mít zaoblené tvary, aby fólie, kterou dno vyložíme, neležela na ostrých hranách.

Pečlivost je na místě

Jestliže máme jámu pro jezírko hotovou, je nutné ji vyložit již zmíněnou fólií. Ta ovšem nesmí přijít do kontaktu se zeminou a s ostrými kameny, proto se podkládá netkanou textilií, odolnou proti hnilobě i proti ostrým předmětům. Jestliže nebudujeme příliš velké jezírko, je možné tuto geotextilii nahradit jemným prosátým pískem, který lze navíc navrstvit v různých místech jezírka do nestejných výšek, a tím je znovu terénně vytvarovat. Pak můžeme začít pokládat fólii. Ta se prodává v různých tloušťkách, u malých jezírek, kde nebude tlak vody ani množství rostlin tak velké, můžeme vybrat fólii o síle 0,5 mm, u větších ploch je lépe vybírat ze silnějších druhů. Jestliže máme velké jezírko, kde bude nutné svařovat pásy fólie, odhadneme dobře, zda to zvládneme sami, jestliže si netroufáme, je lépe povolat odborníka, pozdější opravy jsou téměř nemožné a voda z jezírka uniká překvapivě rychle.

Když máme fólii nataženou, můžeme začít napouštět pomalu vodu. Fólii přitom natahujeme a vyrovnáváme, aby pod vodou zůstalo co nejméně záhybů a fólie byla co nejlépe vypnutá. Jestliže je jezírko napuštěné, zbývá už jen obložit ho kameny. Opět dbáme na to, aby ty, které budeme pokládat na fólii pod hladinou vody, neměly ostré hrany. Fólii zatím nestříháme. Kámen můžeme použít jakýkoliv, z estetického hlediska bychom samozřejmě měli upřednostnit ten, který se v dané oblasti přirozeně vyskytuje. Velikost kamenů i jejich rozložení je na nás. Po umístění velkých kusů vysypeme mezery oblázky nebo jemným štěrkem a vysázíme rostliny. Při nerovnostech terénu můžeme břeh jezírka zpevnit malými teráskami nebo vybudovat po okraji skalku, případně, jestliže máme okolo větší plochu, osadíme ji keři a travinami, které podsázíme kvetoucími letničkami nebo trvalkami, plochu kolem vysypeme mulčovací kůrou, můžeme instalovat i zahradní osvětlení.

Jezírko krásné a čisté

Samostatnou kapitolou je čištění jezírka - musíme s ním počítat ve všech případech, vyjma velmi malých jezírek, u nichž čištění zajistí vysazené rostliny. Způsob filtrace se bude lišit podle toho, zda budeme chovat v jezírku rybičky, nebo ne. Základem je čerpadlo, jeho velikost volíme podle velikosti jezírka. Filtr si můžeme vyrobit buď sami na podobném principu jako bazénový filtr, případně ho koupíme. Aby se nám netvořily v jezírku řasy, použijeme buď chemické prostředky. Pokud máme v jezírku ryby, omezíme se raději jen na UV lampu, případně si pořídíme ryby, které se řasami živí, v tomto případě však dbáme na to, aby měly optimální podmínky, pokud jde o tvrdost a teplotu vody, současně nepořizujeme příliš výkonnou filtraci.