Pro majitele zahrad začíná příjemnější období. Nejen proto, že rozkvétá všechna flora a zahrada začíná být plná barev a vůně, ale i z toho důvodu, že počasí jim dovoluje zůstávat déle venku a vychutnávat teplé dny. Aby zde mohli zůstat co nejdéle, potřebují navečer osvětlení. Pomáhá jim k snadnější orientaci a vytváří jakousi pohádku na zemi. Autor: archiv Zahradní osvětlení vybíráme podle několika hledisek. Za základní můžeme považovat důvod proč ho pořizujeme - tedy pro lidi a jejich činnost nebo kvůli výhledu do okolí. Podle toho pak vybíráme světla orientační - ukazují cestu nebo osvětlují určité místo (např. stůl, vstup apod.) či estetická, která zvýrazňují stanovenou část zahrady (zajímavý keř, fontánu apod.). Obecně platí, že na zahradě postačí nižší hodnoty (10 - 20 1x), jinak se oko adaptuje na vyšší hladiny a okolí mimo osvětlené místo se stane tmou. Z tohoto důvodu je lepší celkové nižší osvětlení, při němž můžeme rozeznávat prvky mimo osvětlenou oblast. Podle umístění se venkovní svítidla dělí do několika skupin. První jsou nástěnná -- jsou to buď konzole nebo svítidla přisazená na zeď či nástěnná svítidla zapuštěná do zdi. Tyto typy osvětlují prostor před sebou, v některých případech také částečně své pozadí. Dále se používají svítidla zemní, která jsou většinou řešena k trvalému zapuštění do terénu. Osvětlují blízkou zeď, strom či plastiku v zahradě. Některé typy jsou konstrukčně tvořené tak, aby na ploše tvořily světelnou skvrnu, jež má usnadnit orientaci na vodorovné ploše (vjezd do garáže apod.). Poslední skupinu tvoří stojanová svítidla. Určují se podle výšky, přičemž do 60 cm jsou vhodné k osvětlení květinových ploch a trávníků, okolo 120 cm osvětlují pěší komunikace, při výšce okolo 180 cm osvětlují širší prostranství. Výška 360 cm je pro veřejné osvětlení. Samostatnou skupinu tvoří směrové osvětlení, které soustředí světlo do určitého bodu. Používá se především ke světelným efektům, proto je třeba užívat je obezřetně aby neoslňovaly. Autor: archiv Při výběru venkovního osvětlení je nutné přihlížet k několika faktorům určujícím jeho kvalitu. Důležité je označení určující propustnost prachu a vody (dáno značkou IP, od hodnoty 44) a materiál, ze kterého je vyrobené. Opomenout bychom neměli ani snadnou údržbu (výměna zdrojů a čištění). V každém případě musí být ověřeno značkou pro provoz ve venkovním prostředí. Instalace může být krátkodobá -- pro příležitostné použití. V tomto případě se používá speciální osvětlení (nejčastěji svítidla, která se zabodnou do země a kabely se vedou po povrchu), nebo se buduje zahradní osvětlení trvalé. Pak se kabely vedou výkopem (podle příslušné normy), ovšem než se začne s realizací, musíme zjistit zda lze osvětlení připojit ke stávající instalaci. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli typ osvětlení, je výhodné se dopředu poradit se zahradním architektem či specializovanou firmou, kteří zaručí, že osvětlení nebude nijak rušit a oslňovat a samozřejmě ani překážet. -ram-