Zahradní substráty se připravují z několika druhů rašelin, vyzrálého kůrového humusu, písku, jílů, hnojiv a dalších doplňkových komponentů nezbytných pro správný růst rostlin. Správně namíchaný substrát je přiměřeně vlhký a zbaven všech škůdců a semen plevel.