Novela tedy počítá s tím, že povinné ručení budeme platit i za vozidla, která nikdy nevyjedou na silnice. Největší problém tak budou mít zemědělci, kteří vlastní vozidla s unikátní funkcí, zaměřením, jako například vinaři, sadaři apod.

Ministerstvo financí překvapilo tímto návrhem mnoho dalších subjektů, včetně dalších ministerstev, protože návrh byl prý připraven velmi rychle, a to aniž by byli přizváni partneři od zainteresovaných stran. Podle návrhu by tak například musely platit povinné ručení i elektrické invalidní vozíky.

Přitom placení povinného ručení nerozšíří rozsah vozidel, která budou podléhat odpovědnosti za škodu.

Nyní je novela v připomínkovém řízení u ostatních ministerstev a k projednání do vlády by se měla dostat před koncem tohoto roku.