Zahradnictví je obor zabývající se studiem všech rostlin, které mohou člověku přinést nejen užitek (ovoce, zelenina), ale i radost (okrasné rostliny). Základní rozdělení zahradnictví je na několik základních odvětví: zelinářství, ovocnářství, sadovnictví, květinářství a arboristika.