Zahradník je člověk odborně se zabývající zahradnictvím. Pracuje obvykle na zahradě, v sadu nebo v parku. Specializovaný zahradník, který se stará v převážné míře o ovocné stromy pak bývá označován slovem sadař. Slovem zahradník bývá někdy označován i malorolník, který na poli pěstuje zeleninu nebo okrasné květiny.