Co je aktuální

Stejně jako geometrická francouzská zahrada s přísnými liniemi záhonů a živých plotů přechází dále od budovy ve volný anglický park, podobný trend zaznamenáváme dnes.

Není už módní (ani vlastně hezké) od plotu k plotu anglický trávník a vydlážděné cestičky, vše dokonalé, srovnané, nalajnované – až se sama příroda ztrácí. Koncept přírodních zahrad velí ponechat životní prostor i malým i větším živočichům – proto se část zahrady ponechává přírodní, trávu nesekáme sekačkou obden, ale hezky kosou dvakrát za léto, keře necháme volně růst, mezi nimi ponecháme třeba hromadu dříví. Preferujeme jen občasnou lehkou údržbu tak, aby se tady mohl zabydlet třeba ježek a drobní živočichové, udělali si tu hnízdo ptáci. Vzniknou různé přirozené biotopy a vrátí se sem přirozený život.

Od výhradně okrasných zahrad, ke kterým inklinovalo minulé desetiletí, se dnes vyskytuje převaha zahrad kombinovaných: zahrada se dělí na obytnou (tady se griluje, sportuje a hrají si tady děti), okrasnou a nakonec i užitkovou, ke které se stále více přikláníme a která - zdá se - zabírá stále více místa z celkové plochy zahrad.

Foto: www.isifa.com