Během roku 2002 poskytla největší česká stavební spořitelna ČMSS celkem 53.363 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v celkovém objemu 8,8 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2001 představuje počet poskytnutých úvěrů a překlenovacích úvěrů nárůst o více než 27 %, jejich objem narostl dokonce o více než 43 %. ČMSS tak ke dni 31.12. 2002 spravovala již 256.679 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v celkovém objemu 16,3 mld. Kč. I nadále jsou prostředky ze stavebního spoření nejčastěji využívány na pořízení staršího bytu nebo rodinného domu (42 %). V porovnání s předchozími obdobími výrazněji narostl podíl investic do rekonstrukcí a modernizací (33 %). Více než 18 % prostředků investovali klienti do koupě nového bytu a stavby nového rodinného domu a zbývajících 7 % připadlo na ostatní investice spojené s bydlením. Tempo růstu zájmu klientů o financování bytových záměrů s úvěry ze stavebního spoření a překlenovacími úvěry začalo výrazně narůstat už v polovině roku 2002: zatímco v prvních měsících vykazovala ČMSS nárůst počtu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v meziročním srovnání kolem 10 až 15 %, od dubna 2002 až do konce roku lze každý měsíc hovořit o meziročním nárůstu počtu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů o 25 až 30 %. Stejně tak výrazný byl v roce 2002 i růst objemu úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů: koncem roku bylo v meziročním srovnání dosaženo nárůstu o více než 43 % (nárůst v prvních měsících roku 2002 se pohyboval kolem 30 %). Stejný a dokonce dále rostoucí zájem svých klientů očekává ČMSS v oblasti úvěrových obchodů také v letošním roce. Stavební spoření tak potvrzuje svou pozici nejdostupnějšího a nejčastěji využívaného prostředku financování individuálních bytových potřeb obyvatel ČR. Jako takové úspěšně naplňuje svou roli jednoho z pilířů státní bytové politiky a sociální politiky vůbec. ČMSS je největší stavební spořitelnou na českém trhu, počtem nových smluv uzavřených během jednoho roku se několik posledních let řadí na 2. místo v Evropě. Za svůj komplexní program péče o klienty a důslednou klientskou orientaci získala koncem loňského roku prestižní titul „Stavební spořitelna roku 2002“. -Mgr. Pavla Paseková- tisková mluvčí