Terasa potřebuje plánování podobné, jako je tomu u domu. Je tu zapotřebí správné podloží, odvodnění, vhodný materiál…

Založení terasy v úrovni terénu na propustném podkladu

Když plynule přechází terasa do trávníku, je to úžasné. Je to nejpohodlnější, ale co do stavby nemůžeme říct, že by to bylo nejméně pracné. Základem je zhutnělý podklad. Je zapotřebí vykopat jámu hlubokou přibližně půl metru (záleží na výškách sypaných frakcí, podkladu pro terasu a samotného povrchu terasy). Hlínu je zapotřebí pečlivě udusat pěchovačem. Pokud v téhle chvíli vložíte dovnitř i několik drenážních trubek obalených geotextilií, vyspádovaných mimo dům, neuděláte chybu. Stejně tak se hodí i zakrýt geotextilií celou vykopanou plochu, protože se tím zamezí propadu výše proložených vrstev. Následuje nasypání a pečlivé zhutnění dalších vrstev stěrkových a štěrkopískových frakcí. Pokud nepočítáte s tím, že by na terasu měly vjíždět vozy, zasypejte jámu například frakcí 16/32 (20 cm) a 8/16 (10 cm). Chcete-li zabránit prorůstání plevele, opět položte geotextilii a tu pak zasypte pěti centimetry hrubšího písku.

Na takovémto podkladu můžete pak pokládat betonové obrubníky jako podklad pro nosníky dřevěných a dřevoplastových teras, vkládat rektifikační terče pro položení kamenných, betonových a keramických dlažeb nebo rovnou pokládat do hlazeného písku dlažby. Posledně jmenovaná varianta pak musí být prosypána ve spárách křemičitým pískem (opět zamezuje růstu plevele).

V čísle 9/16 našeho časopisu Dům&Zahrada najdete celý článek, kde probíráme i zakládání terasy v úrovni terénu na nepropustném podkladu a také založení vyvýšené terasy. Pokud vás toto téma zajímá, můžete si časopis objednat jako samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.