George Nelson (1908-1986) byl společně s manžely Charlesem & Ray Eamesovými jedním z „otců zakladatelů“ moderního amerického designu. Někdy se o něm také mluví jako o „autorovi krásných a praktických věcí“. George Nelson se narodil v Hartford Connecticutu v roce 1908. Jako architekt a absolvent Yale university patřil k určujícím postavám designové scény v Americe druhé poloviny 20. století. Je tvůrcem takových klasických kousků moderního designu, jako je Coconut Chair (1956), Marshmallow Sofa (1956), interiérových doplňků jako série nástěnných hodin Ball Clock (1947) či Bubble Lamps (1952).

George Nelson nebyl jen úspěšným designérem, ale také uznávaným spisovatelem a editorem, poutavým a oblíbeným lektorem a vášnivým fotografem. V mnoha esejích a statích na téma designu byl právě jeho hlas jedním z prominentních, reflektující pracovní podmínky a všechen design v době, kdy se celé toto odvětví a jeho obraz u široké veřejnosti teprve utvářely. Nelsonova koncepce a přístup k designu sahá daleko za meze pouhého stylu a vždy brala v úvahu celkový vztah a nejrůznější spojitosti. V letošním roce by americký designér George Nelson oslavil sté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí pořádá Vitra Design Museum vůbec první retrospektivní soubornou výstavu práce tohoto slavného designéra. O výstavě Obsáhlou výstavu s řadou unikátních fotografií, modelů a originálních designů je možné navštívit ve Vitra Design Museu od 13. 9. 2008. Vitra Design Museum Charles-Eames-Strasse 1, Weil am Rhein, D – 79576

-var- Foto: Vitra