Než začneme uvažovat o tom, jak místnost osvětlit či změnit její stávající osvětlení, měli bychom si ujasnit, co od osvětlení v té či oné místnosti očekáváme, jaké jsou naše priority. Některé naše požadavky totiž mohou být vzájemně protichůdné. Při osvětlování interiérů pro bydlení je nutno brát v úvahu následující kriteria: množství světla, věrnost podání barev, vytvoření vhodné atmosféry, spotřeba energie, bezpečnost provozu. Správného osvětlení domácnosti dosáhneme vhodným výběrem světelných zdrojů – žárovky, halogenové žárovky, kompaktní zářivky, lineární zářivky – a použitím odpovídajícího svítidla (lustru). Osvětlení v jednotlivých místnostech - Kuchyně V kuchyni je u osvětlení rozhodující funkčnost a účelnost. Důraz se klade na kvalitní podání barev a dostatečné osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky. Pro celkové osvětlení je vhodná lampa s průsvitným stínítkem kulového nebo deštníkového tvaru osazená kompaktní zářivkou. Vhodnější je čistě bílý (4000 Kelvinů, na výrobcích často označovaný číslem 840). Je také možné použít lineárních zářivek na stropě. Příslušná svítidla by však měla být dole vybavena mřížkou, aby nebyl zdroj světla při šikmém pohledu přímo vidět a neoslňoval. Pro osvětlení pracovní plochy linky je nejvhodnější svítidlo zabudované přímo do dolní poličky kuchyňské linky osazené lineární zářivkou. Při stání u linky si totiž tělem zpravidla stíníme světlo z celkového osvětlení na stropě. Lineární zářivka poskytuje měkké rozptýlené světlo, které nevrhá ostré stíny. Je lepší volit zářivku kvalitnější, s indexem podání barev alespoň 80, čistě bílého odstínu. Obývací pokoj V obývacím pokoji je většinou rozhodujícím požadavkem navození příjemné atmosféry. Tvar a vzhled svítidla se podřizuje vkusu majitele a měl by ladit s celkovým zařízením. Pokud máme nižší strop nelze, s ohledem na oslnění, doporučit použití lustru s žárovkami bez stínítek, které mají vyvolat dojem osvětlení svíčkami. Jako světelného zdroje lze doporučit úsporné zářivky teple bílého odstínu (2700 Kelvinů, na výrobcích často označovaný číslem 827). Pro zdůraznění různých detailů – vázičky v poličce, akvária apod. je možno použít reflektorků. Bodová světla existují i v energeticky úsporném provedení, fungujícím na principu úsporné zářivky. Pro místní přisvětlení se používají různé přenosné lampičky. Je třeba aby, taková lampička měla dostatečně hluboké, neprůhledné stínítko, abychom ze strany neviděli přímo zdroj světla. Dětský pokoj Rozhodujícím požadavkem je účelnost a dostatek světla na pracovním stole. Pro celkové osvětlení je možno použít nejrůznějších druhů svítidel osazených kompaktními zářivkami, zpravidla teple bílého odstínu (2700 Kelvinů, na výrobcích často označovaný číslem 827). Pokud jsou obyvateli menší děti, je třeba zvažovat použité svítidlo co do jeho rozbitnosti a nebezpečnosti eventuelně vzniklých střepů. Pracovní stůl dítěte je v každém případě třeba vybavit polohovatelnou lampičkou, kterou umísťujeme na opačnou stranu stolu, než je ruka, kterou dítě píše, tzn. pro praváky na levou, pro leváky na pravou. Lampička by měla dobře držet v libovolně nastavené poloze a měla by být vybavena dostatečně velkým, neprůsvitným stínítkem tak, aby z něj zdroj světla nevyčníval a nebyl při pohledu ze strany vůbec vidět. I v tomto typu svítidla je zpravidla, s ohledem na dodržení výše uvedené zásady, možno použít úsporné zářivky. Velkou výhodou úsporných zářivek je také to, že jsou v porovnání se žárovkami chladné - nedosahují teplot přes 70oC (u žárovek ve svislé poloze to může být i 220oC). Ložnice rodičů Ložnice je z hlediska osvětlení poměrně komplikovaným prostorem, kde se střetává velké množství požadavků. Osvětlení by mělo vytvářet příjemnou atmosféru. Z tohoto hlediska je třeba doporučit použití světelných zdrojů s teple bílou barvou světla (2700 Kelvinů, na výrobcích často označovaná číslem 827). Množství světla by mělo být regulovatelné. Toho lze dosáhnout buď odděleným vypínáním několika kompaktních zářivek ve svítidle, nebo pomocí stmívače u zářivek s odděleným předřadníkem - v tomto případě lze množství světla plynule měnit. Dále je třeba zajistit dostatek světla pro čtení - jak v posteli, tak u psacího stolu. V obou případech jsou vhodné polohovatelné lampičky s neprůhledným stínítkem, které musí ze stran zcela zakrývat zdroj světla. Nad toaletní zrcadlo je vhodné umístit reflektor s kompaktní zářivkou. Použití kvalitní kompaktní zářivky (index barevného podání > 0) s barvou denního světla (6000 Kelvinů, na výrobcích často označovaná číslem 860) má tu výhodu, že vidíme barvy přibližně tak, jak se budou jevit na denním světle. Koupelna V koupelně je prioritou číslo jedna zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Z tohoto důvodu je nutno umísťovat svítidla co nejdále od vany a umyvadla. Svítidla by měla mít dvojí izolaci a krytí IP 54 (před stříkající vodou). Dále je většinou preferována účelnost, tzn. volíme jednoduchá svítidla. Vhodné je použití dvou svítidel. Jedno, pro celkové osvětlení, které se umísťuje na strop a druhé nad zrcadlo nad umyvadlem. Ve svítidle na stropě lze použít kompaktní zářivku, nad zrcadlem je možno použít buď svítidla s kompaktní zářivkou, nebo reflektorek s halogenovou žárovkou. Vhodný je jasně bílý odstín světla kompaktních zářivek. WC Hlavním požadavkem je zde - kromě dostatku světla, kvalita podání barev. Svítidlo se umísťuje zpravidla nad vchodové dveře nebo na strop. Vzhledem k malému časovému využití a vysokým požadavkům na kvalitu podání lze doporučit spíše použití klasické žárovky. Předsíň, chodby a ostatní vnitřní prostory Požadavky na množství světla a barevné podání jsou na chodbách nižší než v jednotlivých místnostech. Chodba by však neměla být osvětlena výrazně méně než místnosti, které spojuje. Při přecházení z místnosti do místnosti se totiž naše oko musí změněným světelným podmínkám neustále přizpůsobovat, což je únavné. Pro volbu zdroje je rozhodující časové využití daného prostoru. Na chodbu nebo do předsíně, kde svítíme obvykle celý večer, je vhodné instalovat svítidlo s kvalitní úspornou kompaktní zářivkou s dlouhou životností. Naopak, na místa, kam chodíme jen výjimečně (půda apod.), se více hodí klasická žárovka. Vnější osvětlení Osvětlování vnějších prostorů je dnes stále rozšířenější, bohužel, často trpí závažnými nedostatky. Než se rozhodneme toto osvětlení vybudovat, měli bychom si nejprve odpovědět na otázku, proč tak činíme. Pokud je hlavním cílem odstrašení nenechavců, pak mnohem efektivnější - a z dlouhodobějšího hlediska i levnější než celonoční svícení - je instalace čidel pohybu. Ta vaši zahradu rozsvítí pouze v případě, že zaregistrují nějaký pohyb. Náhlé rozsvícení spíše upozorní okolí, že se něco děje a zloděje překvapí. Jestliže je hlavním cílem dotvoření architektonického vzhledu zahrady a zajištění orientace osob, je třeba použít odpovídajících svítidel a zdrojů. Svítidla by měla být plně stíněna tak, aby svítila jen na zem a ne například sousedům do oken. Občanský zákoník totiž dává sousedům možnost bránit se proti takovému svícení, třeba i soudně (viz §127 zákona č. 40