Ať už bydlíme v bytě, nebo v rodinném domě, je třeba čas od času udělat nějaké drobné opravy. Nebývají náročné na zručnost, kamenem úrazu bývá, že nevíme, „jak na to“.

Ačkoli jsou dnes již běžné pákové vodovodní baterie, starší armatury se šroubovacími kohoutky nejsou zdaleka muzeálními kousky. A zde bývá velmi častou závadou kapající kohoutek, který, když kape dostatečně dlouho, nás může připravit nejen o nervy, ale i o spoustu peněz. Výměna gumového těsnění je tedy stále namístě.

Pracovní postup:

Než začneme s opravou, opatříme si kompletní sadu těsnění, při jedné operaci můžeme vyměnit všechna těsnění, současně eliminujeme možnost, že doma nebudeme mít při opravě potřebný rozměr.
Nejdříve zastavíme hlavní přívod vody, případně přerušíme její přívod hlavním ventilem. Pak otevřeme kohoutek, kde chceme těsnění vyměnit, aby vytekla zbývající voda a současně bylo možné ho snáze povolit. Sundáme ozdobnou hlavici, pod níž je samotný kohoutek.Pomocí sika kleští (sikovek) nebo pomocí francouzského klíče nebo klíče č. 17 vytočíme kohoutek proti směru hodinových ručiček. Kombinovanými kleštěmi vytočíme matičku, která drží těsnění, a vyjmeme ho ven.

Pak můžeme těsnění otočit, to v případě, že z druhé strany není otlačené, ale vhodnější je ho vyměnit za nové. Jestliže nemáme celou sadu těsnění a neznáme správný rozměr těsnění, změříme jeho průměr krejčovským metrem a podle tohoto údaje koupíme nové. Případně s sebou vezmeme do obchodu původní těsnění.Těsnění vyměníme a zašroubujeme matičku, kterou mírně dotáhneme.Než znovu našroubujeme kohoutek, vytočíme ho do otevřené polohy tak, aby bylo možné ho opět nasadit, při manipulaci s ním jsme ho totiž mohli opět utáhnout. Poté kohoutek opět sikovkami mírně dotáhneme, na zkoušku nasadíme ozdobnou hlavici a kohoutek zavřeme. Po výměně těsnění dotahujeme jen lehce, aby se těsnění znovu v krátké době neomačkalo.

Po nasazení ozdobné hlavice pustíme vodu - jestliže prosakuje okolo kohoutku, ještě ho sikovkami lehce dotáhneme. Pak můžeme znovu nasadit a už napevno přišroubovat ozdobnou hlavici. Jestliže tato výměna a případné regulační dotažení nepomůže, může být poškozené i těsnění okolo kohoutku a je třeba vyměnit i to. Příliš často se to však nestává.