Základová deska je jeden z nejdůležitějších prvků stavby, který přenáší zatížení konstrukce do podkladu. V půdoryse zaujímá rozsah celé stavby.