Rýhy vyhloubené pod nezámrznou hloubku, zalité betonem. Obvykle jsou pod obvodovými a nosnými stěnami objektu.