Dobrý den, hned po svatbě jsme se rozhodli, že si společně postavíme svépomocí dům. Víme, že to bude dřina a galeje, ale nemáme peněz nazbyt. Každá koruna dobrá, zvlášť když plánujeme i rodinu. S kamarády jsme se na svatbě bavili o našem rozhodnutí stavět a řekli nám, že nejdůležitější na stavbě je kontrola zakrývaných konstrukcí. Ale tahle informace trochu zapadla v hektickém dni svatby. Postupně se nám to rozleželo v hlavě a teď hledáme informace o tom, co to vlastně ty zakrývané konstrukce jsou a proč je to tak důležité. Děkujeme za osvětu. Jana a Jan E. (redakčně zkráceno)


Zakrývané konstrukce jsou všechny části stavby, které se v průběhu stavby zakryjí a stanou se pak nepřístupnými. Zakryjí je další konstrukce, povrchové úpravy apod. Mezi zakrývané konstrukce patří třeba základová deska, hydroizolace, rozvody, izolace střechy, ale třeba i stavební zapravení oken.

Pro zdárný výsledek stavby jsou tyto konstrukce nesmírně důležité, a tak je přebírání zakrývaných konstrukcí jednou z hlavních činností technického dozoru investora (TDI). Ano, i když budete stavět svépomocí, mít na stavbě člověka, který rozumí stavbě a zkontroluje všechno tak, jak to má být, je neocenitelné. Ostatně na stavbě si ne všechno můžete nebo dokážete postavit sami. O tom jsme psali v našem článku v čísle 2/17 časopisu Dům&Zahrada. Tam jsme rozebírali, na co stačí stavebník sám, kde bude potřebovat odbornou pomoc (typickým příkladem je geodet) a kde prostě potřebuje mít razítko, aby vůbec dostal kolaudaci.

Ale zpátky k zakrývaným konstrukcím. Je dobré si již na počátku stavby stanovit plán kontrol zakrývaných konstrukcí. Plán může být i smluvně zakotven ve smlouvě o dílo, stejně jako povinnost zhotovitele provádět fotodokumentaci stavby včetně zakrývaných konstrukcí.


SMLUVNÍ VZOR

Na zakrývané konstrukce pamatujme i ve smlouvě o dílo, obvyklý odstavec by mohl znít:

Zhotovitel vyzve ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Technický dozor objednatele provede kontrolu do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací pak nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.