Srážky jako přirozený zdroj vody většinou nedostačují, a proto musíme na zahradě zalévat, zvláště nastane-li delší období sucha. Přitom je nutné vědět, jak a kdy zalévat, které rostliny více a které méně a jakou zálivku který druh půdy potřebuje. Na jaře, kdy je v půdě dostatečná zásoba zimní vláhy, raději nezaléváme vůbec, abychom půdu zbytečně neochlazovali. Zalévat začneme přibližně v květnu. Nejvhodnější je zalévat časně ráno, kdy rostliny i povrch půdy jsou dostatečně ochlazené. Může se to zdát paradoxní, přesto však je nejvhodnější zalévat po dešti nebo za mírného deště – pokud ovšem srážky nebyly dostatečně vydatné. Povrch půdy je po slabém dešti navlhčen, zálivková voda snáze vsakuje do půdy a zatlačuje dešťovou vodu hlouběji.