Náhlý výpadek proudu může mít vážné důsledky pro systémy centrálního vytápění. Moderní systémy obvykle závisí na elektrickém napájení pro čerpadla, regulátory teploty a další komponenty. Bez elektrické energie se systémy stávají nefunkčními, což může vést nejen k nepříjemnému poklesu teploty, ale v extrémních případech i k poškození zařízení v důsledku nárůstu tlaku nebo zmrznutí.

Jak fungují zálohové zdroje napájení (UPS)

Základním principem UPS je udržení nepřetržitého napájení zařízení i při výpadku proudu. UPS funguje tak, že detekuje výpadek proudu a okamžitě přepíná na bateriové napájení, což zajišťuje, že kotel a jeho součásti zůstanou v provozu. V závislosti na kapacitě baterie a energetických nárocích systému může UPS udržet funkčnost systému od několika minut po několik hodin.

Záložní zdroje pro kotle s oběhovými čerpadly:

Zdroj: Youtube

Typy zálohovaného napájení

Kromě UPS existují i další formy zálohovaného napájení, jako jsou dieselové generátory nebo solární panelové systémy s bateriovým úložištěm. Dieselové generátory poskytují dlouhodobější řešení, ale vyžadují pravidelnou údržbu a palivo. Solární systémy jsou ekologičtější a mohou poskytovat trvalé řešení, zvláště v kombinaci s moderními systémy bateriového skladování energie, ale jsou nejdražší.

Výběr správného UPS pro váš kotel

Při výběru UPS je třeba zvážit několik důležitých faktorů. Nejdůležitější je celková kapacita systému, která musí odpovídat energetickým nárokům kotle a dalších prvků systému. Dále je důležité zvážit dobu, po kterou má UPS udržovat systém v chodu, a rychlost reakce na výpadek proudu. Je také klíčové vybrat UPS s dostatečnou ochranou proti přetížení a kvalitními komponenty pro dlouhodobou spolehlivost.

Instalace a údržba UPS

Namontování UPS vyžaduje odborné znalosti a je obvykle prováděno odbornými techniky. Je důležité zajistit, aby UPS bylo správně integrováno do stávajícího vytápěcího systému a aby byly dodrženy všechny bezpečnostní normy. Údržba UPS zahrnuje pravidelné testování baterií a kontrolu elektrických obvodů, aby se zajistila jeho spolehlivost v případě výpadku proudu.

Zdroj: electricityforum.com, indeck.com