Pokud zabezpečovací zařízení předává informace o poplachu po telefonní lince, může docházet k tomu, že při poruše linky se důležité informace nedostanou tam, kam mají. Aby se zaručil garantovaný přenos informací, můžeme použít modul pro zálohování telefonní linky GSM telefonem. Jestliže je státní telefonní linka v pořádku, modul nijak neovlivňuje příchozí ani odchozí hovory na státní lince. Pokud je stav telefonní linky vyhodnocen jako nevyhovující, modul se chová jako simulátor telefonní linky a nahrazuje ji, takže zařízení, které je na telefonní linku připojeno (ústředna EZS, telefonní přístroj, hlasový komunikátor…), může dále komunikovat. Zařízení přitom automaticky rozpoznává volané číslo a přidává k němu meziměstskou předvolbu, takže není nutné programovat do bezpečnostní ústředny nebo do hlasového komunikátoru zvláštní čísla pro pevnou linku a zvláštní čísla pro volání přes mobilní telefon. Připojený mobilní telefon lze využít i pro příjem příchozích hovorů, přičemž modul poskytuje vyzváněcí tón pro vnitřní linku, takže je možné tímto způsobem telefonicky ovládat třeba zabezpečovací zařízení nebo zařízení automatizace domácnosti, a to i v případech, kdy v objektu není zavedena pevná telefonní linka. Pokud modul zálohuje pevnou linku, může pracovat i jako jednoduchá GSM brána: při vytočení čísla modulu začne vyzvánět váš telefonní přístroj, připojený k zálohované pevné lince. Jedinou nevýhodou tohoto modulu je, že není možné přes GSM telefon zálohovat datové hovory. To znamená, že modulem nemohou být zálohovány faxové přenosy, připojení k Internetu a podobně. www.acces.cz