Spory mezi pronajímatelem a nájemníkem se mohou ošklivě vyhrotit a často končí u soudu. Pokud jste ale povaha, která se nechce hádat a soudní tahanice vám za to nestojí, svěsíte šos a s těmi dvaceti tisíci, co jste před pár lety zaplatili jako kauci, se prostě rozloučíte. Na to pronajímatel spoléhá. Nedejte se.

Jistota, dříve nazývaná kauce, se pronajímateli platí před nastěhováním do pronájmu, aby v budoucnu pokryla případné dluhy vzniklé neplacením nájemného, nedoplatkem za energie nebo poškozením zařízení v pronajímaném bytě či domě. Právě náklady na opravy se často stávají předmětem sporu. Pronajímatel musí počítat s tím, že byt se při běžném užívání přirozeně opotřebovává a při předávání po třech čtyřech letech nebude jako nový, i když jste ho před stěhováním vypulírovali a nablýskali. Nemůže proto například tvrdit, že z vaší jistoty uhradí vymalování, protože vymalovat by se stejně mělo jednou za tři až pět let. Pokud jste zdi očistili, nejsou na nich dětské čmáranice ani rýhy, vaše strana má čistý štít.

Pronájem bytu Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Stejně tak očividně není vaše vina, že odešel plynový kotel a na sporáku přestal fungovat jeden z hořáků. Takové příhody hlásíte už během nájmu a pronajímatel by je měl napravit z vlastních zdrojů, nikoli z vaší jistoty. Něco jiného je, když poškrábete kuchyňskou linku, protože nekrájíte maso na prkénku, ale přímo na lince, nebo když návštěva při bujaré oslavě típe cigarety o pronajatý koberec. Upřímně předpokládáme, že se to našich čtenářů netýká. Nicméně právě před takovými případy je pronajímatel chráněn jistotou.

Pochopitelně když něco v bytě nechtěně rozbijete, tak to musíte opravit nebo se s pronajímatelem dohodnete, že to opraví pomocí prostředků z jistoty. Nechte si od něho ale předložit příslušnou účtenku nebo fakturu - rozdíl mezi touto částkou a vaší celkovou jistotou vám pronajímatel musí vrátit. Pro obě strany je bezpečné sepsat při předávání bytu tzv. předávací protokol, kam se zapíšou všechny případné škody a výše nákladů na jejich opravu. Jen tak se vyhnete pozdějším dohadům.

Pronájem bytu Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Jistota se vrací i s úroky, kterými se za dobu trvání nájmu peníze uložené stranou zhodnotily. Výši úroků je dobré sjednat už při podpisu nájemní smlouvy. Pokud tak neučiníte, výše úroků by se měla dle zákona stanovit podle sazeb, jaké platily v době sepsání smlouvy v nejbližší bankovní instituci. To může být docela problém po několika letech zpětně dohledat. Je nutno poznamenat, že úročení jistiny se nedá nijak obejít. I kdybyste se s pronajímatelem ve smlouvě dohodli, že jistinu úročit nebudete, tato dohoda bude neplatná, protože odporuje nadřazenému zákonu.

A ještě rada nakonec: nikdy nikomu neplaťte jistotu, pokud jste si byt neprohlédli a nemáte podepsanou nájemní smlouvu. Svět se hemží podvodníky a mnohokrát se stalo, že důvěřivec zaplatil jistotu za výhodný pronájem a nakonec neviděl ani byt, ani peníze. Podezřelé inzeráty poznáte podle toho, že nabízejí podstatně nižší nájemné, než je obvyklé v dané lokalitě, a jejich autoři přicházejí s rozličnými výmluvami, proč vám zrovna teď nemůžou byt ukázat. Místo toho na vás tlačí, abyste si pronájem pojistili zálohou, jinak uzavřou smlouvu s někým jiným.