Obchodování s plynem dnes ovlivňuje mnoho faktorů, od těch politických až po geografické. A Evropa se skutečně nyní dostala do fáze, kdy musí v době válečných konfliktů a celkového napětí ve společnosti intenzivně jednat s dodavateli o možných objemech. Hledají se tak nové cesty, jak dostávat plyn do Evropy. Do hry však s jistou dávkou pesimismu vstupují některá média, která zřejmě pod vlivem současného ekonomického tlaku budoucí úlohu plynu zpochybňují a akcentují úplný přechod od zemního plynu k jiným zdrojům energie. Z dlouhodobého výhledu je však tento pesimismus neopodstatněný. Světové zásoby plynu jsou zatím dostatečné a vedle dodávek zkapalněného LNG plynu pomocí lodní přepravy se objevují také nové možnosti v transportu zemního plynu skrze stávající či nově realizované plynovody. Navíc zdejší hustě zasíťovaná infrastruktura pro distribuci plynu bez problémů splňuje všechny požadované parametry současné energetiky. I proto je zcela evidentní, že ve střednědobé budoucnosti bude nadále zemní plyn součástí energetického mixu většiny zemí.

To je také základem pro neustále probíhající vývoj plynové tepelné technologie, např. u producentů plynových kondenzačních kotlů. Ti se v zájmu energetické úspory stále více přiklánějí k možnosti využívání směsi zemního plynu s 5-10% podílem vodíku. Stále se sice jedná o vývoj, ale příkladně italský výrobce BAXI představil v letošním roce jako novinku kondenzační plynový kotel s označením Luna Classic, který již spalování směsi zemního plynu a vodíku aktuálně umožňuje. Výrazné úspory energie a potažmo finančních nákladů lze však dosáhnout pouhou záměnou typu plynového kotle. Mnohé domácnosti v bytech či rodinných domech dnes spoléhají na starší typy atmosférických plynových kotlů, které už v mnoha směrech nevyhovují současným moderním trendům v ohřevu vody či vytápění. Čas se negativně podepisuje i na jejich zastaralé technologii a ve hře tak může být i snížená úroveň provozní bezpečnosti. Proto se v uvedených případech doslova nabízí záměna typu plynového kotle, a to z atmosférického na moderní kondenzační. Benefitů je při této záměně hned několik. Především dochází při provozu plynového kondenzačního kotle k prokazatelné úspoře plynu ve výši 25–30 % oproti atmosférickému.

Pokud se například zmíněný kotel BAXI Luna Classic propojí s inteligentním wi-fi termostatem BAXI MAGO, dostává majitel kondenzačního kotle také bonus v podobě dálkového ovládání topného systému přes bezplatnou aplikaci ve smartphonu, což nabízí další možné úspory. Nezanedbatelné jsou také další přednosti – vysoký tepelný výkon, moderní design, tichý chod a také možnost získání až 5leté záruky na tyto typy plynových kotlů. Každé domácnosti se tak otevírá poměrně jednoduchá cesta k výrazně vyššímu tepelnému komfortu při podstatně nižších finančních nákladech. www.baxi.cz