Žádná fotovoltaická elektrárna nemůže být automaticky připojená k elektrické síti – napětí v ní by se mohlo ve špičkách přetížit, protože není na takové výkyvy připravené. A tak musí s přetoky elektrické energie ze soukromých elektráren do sítě souhlasit její správce. Což v našich podmínkách nebývá příliš často.

Může fungovat fotovoltaika jako stavebnice?

Zdroj: Youtube

Již v minulosti začalo být jasné, že taková situace přijde. Věděli to politici, distributoři, správce elektrické sítě i vědci, kteří zkoumali vytvoření chytrých sítí (tzv. smart gridů). Přesto se pro posílení distribučních sítí neudělalo mnoho, natož aby se vylepšily o chytré řízení. Na mnoha místech jsou stále staré kabely na dřevěných sloupech a trafostanice z dob první republiky, takže o dostatečné a flexibilní kapacitě sítě nemůže být řeč.

Ještě před rokem a půl připojili distributoři do sítě téměř každou fotovoltaickou elektrárnu. Jenže válka a solární boom natolik zvedly zájem o připojení, že distributoři narážejí na limity svých sítí.

Podrobný rozpočet

Nejlepší je tedy spotřebovat vyrobenou energii v domě, protože přímé využití bez dalších převodníků není zatížené ztrátami. K tomu se musí nejdříve podrobně rozvážit energetická bilance domu – tedy spočítat, které spotřebiče jsou napojené na jaké fázi, a rozmyslet si, jestli nějaký spotřebič může mít odložený start, aby mohl spotřebovávat energii v době, kdy svítí slunce (například pračka). Důležité také je, jak se v domě ohřívá voda, zda je s domem třeba spojený bazén, vířivka a jestli tu nejsou další velké spotřebiče spotřebovávající mnoho měsíců velké množství energie. Může to být například elektromobil nebo tepelné čerpadlo vrt/voda. Propočet energetické bilance musí zahrnovat úplně všechny situace užívání domu. Podle toho se pak řídí nastavení velikosti akumulátorů nebo vytvoření zálohy, tedy záchytného systému pro případ, kdy dodavatel přestane dodávat energii (technická porucha apod.) a dům je bez elektřiny.

Společnost S-Power uvádí příklad z praxe, jakou instalaci zvolit, když nelze přebytky posílat do sítě.

Společnost S-Power uvádí příklad z praxe, jakou instalaci zvolit, když nelze přebytky posílat do sítě.

„Jeden z našich klientů si plánoval pořídit fotovoltaiku o výkonu 6,44 kWp s 10kW střídačem. Bohužel hned v začátku narazil na zamítnutí distribuční společnosti. Jihočeská obec totiž spadá pod distribuční společnost EG.D a právě v jižní části republiky se stále častěji stává, že distribuční síť už nové fotovoltaiky nepojme.

Naši pracovníci proto museli na místě změřit kvalitu sítě (tzv. impedanci), aby mohli navrhnout optimální řešení. Impedance v tomto případě bohužel nedopadla dobře, proto bylo nutné snížit výkon střídače z 10 kW na polovinu,“ vysvětluje jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

„Střídač GoodWe 5K-ET jsme softwarově nastavili na bezpřetokový režim, což znamená, že neposílá do sítě žádný proud. Sem tam se objeví malý technologický přetok, což nevadí. Legislativa aktuálně toleruje technologické přetoky do výše 300 W.“

Investor tak ve výsledku sice nemá řešení úplně podle svých představ, nicméně díky částečným ústupkům a vhodnému nastavení technologií stále může fotovoltaikou snižovat své výdaje na elektřinu. Energii z fotovoltaiky využívá na běžnou spotřebu domu.

Vyrobená elektřina by se v ideálním případě měla okamžitě spotřebovat, protože to je z hlediska ztrát nejvýhodnější. K tomu je ale také potřeba spolupráce členů domácnosti, aby upravili své chování, a naprogramování spotřebičů, aby nejvíce pracovaly v době předpokládané nejvyšší výroby elektřiny. Znamená to například nastavení zásobníků vody tak, aby neohřívaly vodu až večer, kdy už slunce přestává svítit, ale před polednem. Myčky i pračky už bývají běžně vybavené funkcí odloženého startu, takže je lze naplnit, zapnout a ony se spustí samy v době, kdy svítí slunce. Navíc se může uspořit energie tím, že tyto spotřebiče budou v létě využívat teplou vodu ze zásobníku předehřátou sluncem.

S tím ovšem souvisí i další technologická nutnost. „Vždy se musí do systému zapojit asymetrický střídač, který umí na každou fázi pustit pouze tolik energie, kolik je aktuální zátěž,“ vysvětluje Lukáš Papež, vedoucí fotovoltaických instalací ve společnosti Woltair.

Tento

Tento článek si celý můžete přečíst v časopisu Dům & Zahrada 5/23, který vychází 18. 4.